Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 05.07.2021
Управління Державної служби якості освіти у Київській області

Головний спеціаліст відділу інституційного аудиту

Кінцевий термін подачі документів
15.07.2021
Умови оплати праці
5500 грн.

Посадовий оклад згідно зі штатним розписом у розмірі 5500 гривень; надбавки, доплати та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами) Безстроково; строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги :

 • Вища, ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра 
 • Досвід роботи не потребує
 • Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки :

 • Проводить інституційні аудити закладів освіти (крім закладів вищої освіти);
 • здійснює заходи державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти, дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти;
 • надає рекомендації закладам освіти (крім закладів вищої освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • готує запити на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності відділу і належать до його повноважень;
 • відвідує заклади освіти, отримує  від їх керівників необхідні пояснення, матеріали та інформацію для виконання завдань, покладених на управління Служби;
 • розглядає  звернення громадян та готує проєкти відповідей;
 • надає рекомендації місцевим органам управління освітою щодо удосконалення їхньої роботи, приведення управлінських процесів у відповідність із вимогами законодавства, підвищення якості освіти і освітньої діяльності підпорядкованих закладів освіти;
 • вносить пропозиції керівництву відділу щодо удосконалення роботи, що відноситься до компетенції відділу;
 • розробляє проєкти аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції відділу;
 • розробляє проєкти наказів з питань, що належать до компетенції відділу.
Контактні дані про відповідальну особу
Кохан Оксана Григорівна
завідувач сектору управління персоналом
(068)207-79-96