Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 10.09.2021
Управління Державної служби якості освіти у Херсонській області

Головний спеціаліст відділу інституційного аудиту

Кінцевий термін подачі документів
17.09.2021
Умови оплати праці
5500,00 грн.

надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: безстроково. Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги: 

 • вища за ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра 
 • досвід роботи: не потребує
 • вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки:

 • узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу, підготовка та внесення пропозицій щодо його вдосконалення.
 • проведення інституційного аудиту закладів освіти, підготовка та складення відповідної документації.
 • здійснення в межах повноважень, передбачених законом, державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти (крім закладів вищої освіти) щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту; складення, у випадках, передбачених законом, протоколів про адміністративні правопорушення.
 • надання пропозицій до перспективного та річного плану проведення інституційного аудиту закладів освіти та внесення змін до них.
 • організація навчання освітніх експертів для проведення інституційних аудитів у закладах загальної середньої освіти Херсонської області.
 • формування та організація роботи експертної групи для проведення інституційного аудиту в закладі освіти.
 • організація та проведення заходів для закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, органів місцевого самоврядування Херсонської області з питань, що належать до компетенції відділу. 
 • підготовка та надання рекомендацій закладам освіти (крім закладів вищої освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти та іншої консультаційно-методичної допомоги з питань, що належать до компетенції відділу.
 • здійснення комунікації із закладами освіти, що знаходяться на території області;  інформування громадськості про реалізацію державної політики з питань, що належать до компетенції відділу. 
 • розгляд звернень, запитів, листів з питань, що належать до компетенції відділу; підготовка в установленому порядку проєктів документів, аналітичних, довідкових та інших матеріалів.
 • здійснення інших повноважень відповідно до законодавства.
Контактні дані про відповідальну особу
Добуш Ірина Олександрівна
головний спеціаліст з питань персоналу
(050)-575-16-34