Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 07.09.2021
Управління Державної служби якості освіти у Донецькій області

Головний спеціаліст відділу інституційного аудиту

Кінцевий термін подачі документів
14.09.2021
Умови оплати праці
5500 грн.

надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами) Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: безстроково строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра у галузі знань Освіта/Педагогіка 
 • досвід роботи не потребує
 • вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки:

 • проведення інституційних аудитів закладів освіти (крім закладів вищої);
 • надання рекомендацій закладам освіти (крім закладів вищої освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • здійснення вивчення роботи органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики в частині забезпечення якості освіти на відповідній території згідно із законодавством про освіту;
 • участь у складі конкурсних комісій при проведенні конкурсів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти; 
 • надання рекомендацій місцевим органам управління освітою щодо удосконалення їхньої роботи, приведення управлінських процесів у відповідність із вимогами законодавства, підвищення якості освіти і освітньої діяльності підпорядкованих закладів освіти;
 • здійснення за наказом Голови Служби державного нагляду (контролю) на території, не віднесеній до повноважень управління Служби;
 • здійснення комунікації за результатами інституційного  аудиту;
 • розроблення проєктів розпорядчих документів, аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань освіти;
 • надання роз’яснення з питань, що відносяться до повноважень, розгляд звернень громадян, що стосується роботи відділу.
Контактні дані про відповідальну особу
Гаврикова Людмила Миколаївна
головний спеціаліст з питань персоналу
(097)-673-77-91