• Головна /
 • Вакансії /
 • Головний спеціаліст відділу інституційного аудиту (друга вакантна посада)
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 06.09.2021
Управління Державної служби якості освіти у Закарпатській області

Головний спеціаліст відділу інституційного аудиту (друга вакантна посада)

Кінцевий термін подачі документів
15.09.2021
Умови оплати праці
5 500,00 грн.

надбавка за вислугу років, визначена статтею 52 Закону України «Про державну службу», надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови КМУ від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: безстроково; строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 • вища за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
 • досвід роботи – не потребує
 • вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки: 

 • проводить інституційний аудит закладів освіти (крім закладів вищої освіти).
 • бере участь у сертифікації педагогічних працівників.
 • надає рекомендації закладам освіти (крім закладів вищої освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
 • здійснює:
  • заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти (крім закладів вищої освіти), інших суб’єктів освітньої діяльності  щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту та надає обов’язкові до виконання розпорядження щодо усунення виявлених порушень та бере участь у здійсненні заходів державного нагляду (контролю) на території, не віднесеній до повноважень управління Служби.
  • аналізує (вивчає) діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання вимог законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території та надає за результатами його здійснення висновки і рекомендації.
 • складає документацію за результатами інституційного аудиту (акт перевірки; розпорядження про усунення порушень вимог законодавства (у разі їх наявності); анкети оцінювання роботи експертної групи; аналітичних довідок; звіту про проведення інституційного аудиту; висновку про якість освітньої діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти; рекомендацій щодо вдосконалення діяльності закладу освіти).
 • забезпечує комунікацію із закладами освіти (крім закладів вищої освіти), та взаємодіє з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, а також підприємствами, установами, організаціями у Закарпатській  області, у межах повноважень.
 • у випадках передбачених законом складає протоколи про адміністративні правопорушення.
 • веде електронний реєстр інституційних аудитів та заходів державного нагляду (контролю).
 • розробляє проєкти організаційно-розпорядчих документів з питань віднесених до повноважень відділу інституційного аудиту управління Служби.
 • дотримується вимог щодо роботи з документами, Інструкції з діловодства та правил внутрішнього службового та трудового розпорядку управління Служби, вимог трудової та виконавської дисципліни , вимог охорони праці на робочому місці та пожежної безпеки, дбає про особисту безпеку та здоров’я.
Контактні дані про відповідальну особу
Козак Тетяна Михайлівна
головний спеціаліст з питань персоналу
(050) 130-97-42
Перейти до вмісту