• Головна /
  • Вакансії /
  • Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності фінансово-економічного управління
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 08.06.2022
Апарат Державної служби якості освіти України

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності фінансово-економічного управління

Кінцевий термін подачі документів
09.06.2022
Умови оплати праці
9000 грн.

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу», надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: На період дії воєнного стану та до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

  1. Освіта  – вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за напрямом освіти «Економіка», «Бухгалтерський облік»
  2. Досвід роботи – не потребує
  3. Вільне володіння державною мовою – вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки:

   – здійснення заходів щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить  роботу з її списання відповідно до законодавства;

  – оформлення матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;

   – контроль за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

   – зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності;

   – забезпечення відображення у документах достовірної та повної інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

   – забезпечення повноти та достовірності даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

   – розгляд депутатських звернень, запитів, а також листів та інших документів і матеріалів, які надходять до Служби від центральних та місцевих органів виконавчої влади, їх  територіальних органів, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів управління освітою, закладів освіти, інших організацій та установ, запитів про надання публічної інформації, звернень громадян, повідомлень на телефон «гарячої лінії» Служби тошо, та готує в установленому порядку відповідні проєкти документів, інших матеріалів за результатами проведеної роботи;

– узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу/

Контактні дані про відповідальну особу
(044) 236-33-29