• Головна /
 • Вакансії /
 • Головний спеціаліст відділу акредитації фахових об’єднань департаменту акредитації та моніторингу (перша вакантна посада)
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 16.08.2021
Апарат Державної служби якості освіти України

Головний спеціаліст відділу акредитації фахових об’єднань департаменту акредитації та моніторингу (перша вакантна посада)

Кінцевий термін подачі документів
23.08.2021
Умови оплати праці
8500 грн.

надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами) Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: Безстроково; строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 • Освіта – вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра;
 • Досвід роботи – не потребує
 • Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки:

 • забезпечення ефективного виконання завдань щодо проведення акредитації громадських фахових об’єднань, інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти (крім закладів вищої освіти) (далі – фахові об’єднання);
 •  приймання, обробка, аналіз заяв та пакетів документів, отриманих від фахових об’єднань для проходження ними процедури акредитації;
 •  участь у розробці, впровадженні та експлуатації автоматизованих систем збору та обробки інформації щодо діяльності громадських фахових об’єднань, інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти (крім закладів вищої освіти);
 • внесення пропозицій до проектів перспективних і поточних планів роботи відділу;
 •  розробка та підготовка проектів нормативно-правових актів, програм, пропозицій, аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції відділу;
 • участь у підготовці матеріалів для проведення керівництвом департаменту і Служби нарад, засідань колегії Служби та інших допоміжних і консультативно-дорадчих органів, утворених при Службі, за дорученням керівництва участь в їх проведенні, у межах своєї компетенції;
 • підготовка проектів відповідей на запити народних депутатів, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що належать до компетенції відділу за дорученням керівництва;
 •  розгляд звернень фізичних та юридичних осіб, підготовка проектів відповідей на запити публічної інформації, опрацювання повідомлень на телефон «гарячої лінії» Служби з веденням їх обліку в установленому порядку з питань, що належать до компетенції відділу;
 •  координація, у разі необхідності, групою фахівців при вирішенні питань, що належать до компетенції відділу, зокрема, здійснює добір експертів, очолює експертні комісії, оформляє відповідну документацію;
 •  участь у  проведення інституційного аудиту, здійснення заходів державного нагляду (контролю) та вивчень у сфері дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної, фахової передвищої та вищої освіти, за дорученням керівництва відділу, департаменту, Служби;
 •  здійснення реалізації прийнятих законодавчих і нормативних актів, державних програм, що стосуються компетенції відділу.
 •  надання консультаційно-методичної допомоги працівникам Служби, місцевих органів управління освітою, закладів освіти, підприємств, організацій, установ, громадянам із питань, що належать до компетенції відділу;
 • дотримання вимог щодо роботи з документами, які мають гриф «ДСК», Інструкції з діловодства та Правил внутрішнього службового розпорядку Служби, володіння навичками роботи на комп’ютері, користується оргтехнікою;
 •  дотримання трудової та виконавської дисципліни, вимог охорони праці на робочому місці та пожежної безпеки, Правил внутрішнього службового розпорядку Служби;
 •  взаємодія з працівниками інших структурних підрозділів Служби, її територіальних органів, МОН для виконання покладених завдань, у межах своєї компетенції;
 • виконання у разі виробничої необхідності завдань, покладених на інших спеціалістів відділу, департаменту.
 •  виконання інші доручень начальника відділу, директора департаменту, керівництва Служби, що випливають із завдань, покладених на Службу.
Контактні дані про відповідальну особу
Величко Ірина Валеріївна
головний спеціаліст відділу управління персоналом
+ 38044-236-33-29