Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 03.12.2021
Управління Державної служби якості освіти у Київській області

Головний спеціаліст сектору управління персоналом

Кінцевий термін подачі документів
10.12.2021
Умови оплати праці
5 500 грн.

надбавки, доплати та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами) Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: безстроково; строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 1. Освіта вища, ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра 
 2. Досвід роботи – не потребує 
 3. Вільне володіння державною мовою 

Посадові обов’язки:

 1. Приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору, надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу; Розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;
 2. Разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;
 3. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;
 4. Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;
 5. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників управління;
 6. Забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;
 7. Ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;
 8. Здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в управлінні;
 9. Формує графік відпусток персоналу управління, готує проєкти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;
 10. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом.
Контактні дані про відповідальну особу
Кохан Оксана Григорівна
завідувач сектору управління персоналом
+380 (68) 207 79 96