Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 07.11.2022
Управління Державної служби якості освіти у Волинській області

Головний спеціаліст сектору роботи з експертами

Кінцевий термін подачі документів
09.11.2022
Умови оплати праці
5800 грн.

- надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу» (зі змінами); - надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами). Строково, на період дії воєнного стану та до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 1. Освіта – Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра, бакалавра.
 2. Досвід роботи – Без вимог до досвіду роботи.
 3. Вільне володіння державною мовою – Вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки:

 1. Участь в межах повноважень, на підставі і у спосіб, що визначені законодавством у проведенні акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, постакредитаційного моніторингу закладу фахової передвищої  освіти та освітньо-професійної програми
 2. Організація навчання експертів, що залучатимуться до проведення інституційних аудитів закладів освіти та сертифікації педагогічних працівників
 3. Участь у сертифікації педагогічних працівників відповідно до Закону. Здійснення організації роботи інтегрованих груп з числа вчителів, які пройшли сертифікацію та експертів, й брали в ній участь, для напрацювання пропозицій щодо удосконалення методики та інструментарію експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації.
 4. Надання рекомендацій закладам освіти (крім закладів вищої освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Здійснення в межах повноважень комунікації із закладами загальної середньої освіти, інформування закладів освіти, учасників освітнього процесу з питань розбудови системи забезпечення якості освіти. Здійснення аналізу роботи закладів освіти щодо дотримання вимог нормативно-правових актів, надання оцінки відповідності їх діяльності державним стандартам і вимогам, внесення пропозицій стосовно усунення негативних і поширення позитивних тенденцій у розвитку освіти (крім закладів вищої освіти).
 5. Участь в межах своєї компетенції у здійсненні:
  • планових та позапланових інституційних аудитів закладів освіти (крім закладів вищої освіти);
  • планових і позапланових заходів державного нагляду (контролю) закладів освіти (крім закладів вищої освіти);
  • аналізу діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки України, в частині, що стосується дотримання законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній Участь в межах своєї компетенції у здійсненні:
  • планових та позапланових інституційних аудитів закладів освіти (крім закладів вищої освіти);
  • планових і позапланових заходів державного нагляду (контролю) закладів освіти (крім закладів вищої освіти);
  • аналізу діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки України, в частині, що стосується дотримання законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній.
 6. Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції сектору, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів.
 7. Розгляд депутатських звернень, запитів, а також листів та інших документів й матеріалів, що надходять до управління Служби від центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів управління освітою, закладів освіти, організацій та установ з питань, які стосуються компетенції сектору. Розгляд запитів на публічну інформацію, звернення  громадян з питань, що стосуються компетенції сектору, розроблення в установленому порядку відповідних проєктів документів, інших матеріалів за результатами проведеної роботи. Забезпечення захисту персональних даних.
Контактні дані про відповідальну особу
Тарасюк Аліна Геннадіївна
головний спеціаліст з питань персоналу
095 407 45 42
Документи для завантаження
Перейти до вмісту