• Головна /
 • Вакансії /
 • Заступник начальника відділу моніторингу, позапланового контролю закладів освіти та взаємодії з органами місцевого самоврядування
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 28.07.2021
Управління Державної служби якості освіти у Житомирській області

Заступник начальника відділу моніторингу, позапланового контролю закладів освіти та взаємодії з органами місцевого самоврядування

Кінцевий термін подачі документів
20.08.2021
Умови оплати праці
6700 грн

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: Безстроково. Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 • вища, за освітнім ступенем не нижче магістра
 • досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
 • вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки:

 • здійснює у межах повноважень, передбачених законом, державний нагляд (контроль) за діяльністю закладів освіти (крім вищої) щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту та видає обов’язкові до виконання ними розпорядження щодо усунення виявлених порушень у визначені строки.
 • здійснює контроль за веденням обліку дітей шкільного віку в частині здійснення структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування повноважень, визначених законом.
 • організовує вивчення роботи органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики в частині забезпечення якості освіти на відповідній території згідно із законодавством про освіту.
 • забезпечує:
  • збір, обробку, аналіз освітньої інформації у сферах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти
  • проведення моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти у порядку, визначеному законодавством.
 • у порядку визначеному МОН, аналізує діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання вимог законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території, та надає їм відповідні висновки і рекомендації, що оприлюднюються протягом п’яти робочих днів з дня їх надання на офіційному веб-сайті Служби та відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування.
 • проводить особистий прийом громадян, організовує розгляд звернення громадян, запитів на отримання публічної інформації, повідомлень на телефон «гарячої лінії».
 • готує проєкти організаційно-розпорядчих документів з питань діяльності відділу моніторингу, позапланового контролю закладів освіти та взаємодії з органами місцевого самоврядування (далі – Відділ).
 • розробляє проєкти розпорядчих документів, аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань освіти. Формує пропозиції до проєкту річного плану роботи управління Служби.
 • здійснює за наказом начальника управління Служби державний нагляд (контроль) на території, не віднесеній до повноважень управління Служби.
 • у разі тимчасової відсутності начальника відділу моніторингу, позапланового контролю закладів освіти та взаємодії з органами місцевого самоврядування виконує його обов’язки.
Контактні дані про відповідальну особу
Господарчук Марія Миколаївна
головний спеціаліст з питань персоналу
0982740637