• Головна /
 • Пресцентр /
 • Чотири заклади освіти, діяльність яких Державна служба якості освіти оцінила на високому рівні

Чотири заклади освіти, діяльність яких Державна служба якості освіти оцінила на високому рівні

Чотири заклади освіти, діяльність яких оцінена на високому рівні

Державна служба якості освіти України протягом 2020–2021 років провела інституційні аудити у 338-ми закладах загальної середньої освіти. З-поміж них четверо продемонстрували взірцеві результати:

 • Прилуцька гімназія №1 ім. Георгія Вороного, Чернігівська обл.;
 • НВК №61 «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів — Техніко-економічний ліцей», м. Дніпро;
 • Харківська гімназія №116;
 • Початкова школа №322 Деснянського району міста Києва.

«Досягти спільного розуміння якості освіти — одна з цілей, яку поставила перед собою Державна служба якості освіти, розпочинаючи інституційні аудити. Нині вже можемо виокремити заклади, які демонструють високий рівень організації освітнього й управлінського процесів. Досвід цих закладів варто популяризувати», — зазначив Руслан ГУРАК, Голова Державної служби якості освіти.

Ключові вимоги, реалізовані в освітньому та управлінському процесах

Під час інституційного аудиту заклад освіти оцінюється за чотирма напрямами:

 • освітнє середовище;
 • система оцінювання результатів навчання учнів;
 • педагогічна діяльність;
 • управлінські процеси.

У закладах, зазначених вище, усі ці напрями оцінені на високому рівні.

Можна виокремити шість ключових вимог, відповідність яким вказує на високий рівень організації освітнього та управлінського процесів у більшості закладів освіти, що пройшли інституційний аудит.

1. Компетентнісний підхід

Під час інституційного аудиту визначено, що педагоги закладів освіти ефективно реалізують компетентнісний підхід через:

 • проблемне навчання;
 • інтерактивність і практичну спрямованість;
 • пріоритет дослідницької, інноваційної та творчої діяльностей;
 • формувальне оцінювання;
 • педагогіку партнерства;
 • формувальне оцінювання та оцінювання на основі цілей і критеріїв.

2. Забезпечення психологічного комфорту учнів

У закладах освіти на високому рівні забезпечено психологічний комфорт учнів, важливий для їхньої успішності.

Результати анкетування показали, що учні та вчителі задоволені психологічним кліматом, якістю надання психологічної та педагогічної підтримки. Учні охоче йдуть до школи та беруть участь у створенні спільно з учителями правил поведінки, заснованих на позитивній мотивації.

3. Розбудова здорової та безпечної школи

Невід’ємні ознаки якісної школи:

 • безпечність території та приміщень;
 • комфортні умови для навчання й праці;
 • здорове харчування;
 • безпечний психологічний клімат.

4. Інклюзивність освіти

У зазначених закладах освіти забезпечено рівний доступ до освіти осіб з особливими освітніми потребами, зокрема завдяки:

 • архітектурній доступності території та приміщень (безбар’єрність);
 • наявності ресурсних кімнат і спеціальних засобів корекції;
 • роботі фахівців з інклюзивного навчання та команд психолого-педагогічного супроводу;
 • індивідуальним програмам розвитку та співпраці з інклюзивно-ресурсними центрами.

5. Організація освітнього простору

Комплексне дослідження освітнього середовища показало, що в перелічених закладах освіти приділено увагу:

 • раціональному використанню приміщень, зокрема відокремлено початкові класи;
 • обладнанню навчальних кабінетів;
 • функціонуванню бібліотек;
 • спортивній інфраструктурі та ігровим майданчикам;
 • функціональності мережі Інтернет.

6. Внутрішня система забезпечення якості освіти

Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти пов’язане з управлінськими процесами, завдяки яким відбувається вдосконалення освітніх процесів, забезпечується якість освіти та освітньої діяльності.

Усі чотири заклади освіти розробили й затвердили положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, систематично здійснюють самооцінювання освітнього й управлінського процесів, коригуючи відповідно цілі й завдання у стратегічному плануванні.

Історії успіху закладів освіти

Олена РОГАЛЬОВА: Бути розумним у нашій гімназії — модно!

«Працювати у Прилуцькій гімназії № 1 — престижно. Бути розумним у Прилуцькій гімназії № 1 — модно. Наше гасло: “Перша [гімназія]— завжди перша”», — так описала секрет успіху Олена РОГАЛЬОВА, директорка закладу, коментуючи високі оцінки за всіма чотирма напрямами освітньої діяльності. Багато уваги колектив гімназії приділяє інноваціям, створенню інклюзивного та комфортного освітнього простору.

На першому місці — ретельний добір педагогічних кадрів. Конкуренція навіть на посади вчителів фізичної культури, адже «спорт — це патріотично». За результатами анкетування, проведеного під час інституційного аудиту, майже всі педагогічні працівники (98%) засвідчили, що цілком задоволені умовами праці в гімназії, а 97% зазначили, що психологічний клімат закладу освіти сприяє співпраці педагогів.

У 5–11-х класах втілено інноваційний проєкт «Реорганізація класно-урочної системи за технологією 3 по З0», коли замість 90 хв. уроків з однією перервою проводять три уроки по 30 хв. з двома перервами, при цьому протягом дня учні опановують лише два-три навчальних предмети. Опитування показують, що понад 90% учнів задоволені розкладом уроків. Таку систему вже перейняло кілька шкіл України.

Освітній процес у гімназії динамічний, організований з позицій дитиноцентризму. Так, ідеї та ескізи облаштування приміщень новозбудованого корпусу гімназії пропонували учні. Вони ж самостійно розробляють правила поведінки в кожному класі та розміщують їх на стінах у вигляді гасел.

Бібліотеку гімназії трансформовано в медіацентр — простір навчання й дозвілля дітей. Учні часто проводять тут свій вільний час. За результатами опитування, переважна більшість здобувачів освіти (80%) зазначили, що відвідують медіацентр для самопідготовки, проєктної роботи, користування літературою.

У медіацентрі проходять зустрічі органу учнівського самоврядування — Учнівської демократичної республіки «Первоцвіт», що обирає власних президента, уряд і мерів класів. Вони ж долучаються до розроблення проєктів організації освітнього середовища, річного плану роботи закладу освіти, Положення про академічну доброчесність тощо.

Щоб відкрити інклюзивні класи, директорка особисто звернулася до батьків дітей з особливими освітніми потребами. У 2020/2021 навчальному році в гімназії відкрито перші чотири інклюзивних класи. Усі фахівці з інклюзії мають спеціальну освіту та працюють на повні ставки. У гімназії на спонсорські кошти забезпечено універсальний дизайн і доступність, встановлене необхідне обладнання.

Загальна інформація

Прилуцька гімназія № 1 ім. Георгія Вороного утворена 2012 року шляхом перетворення Прилуцької ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Розміщена у двох будівлях — двоповерховій (1874 рік) і триповерховій (2020 рік) загальною площею 3360 кв. м і 5840 кв. м відповідно. Проєктна потужність — 1080 учнів.

У 30-ти класах навчалося 822 учні. Середня наповнюваність класів — 27 учнів. Загальна кількість працівників — 97 осіб, з них педагогічних — 70.

У 2020/2021 навчальному році організовано роботу чотирьох груп подовженого дня. Відкрито чотири інклюзивних класи. 12 учнів навчаються за індивідуальною формою здобуття освіти.

Строк проведення інституційного аудиту — 22-29.04.2021.

Світлана ГАВРИШ: Служити дітям і народу разом із педагогічним колективом та батьківською громадою

Управлінські процеси у НВК №61 «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів — техніко-економічний ліцей» Дніпровської міської ради ґрунтуються на засадах ефективної внутрішньої комунікації учасників освітнього процесу та тісній співпраці з партнерами — засновником, закладами вищої освіти, спільнотою випускників.

«Служити дітям і народу разом із педагогічним колективом та батьківською громадою», — життєве кредо Світлани ГАВРИШ, директорки ліцею.

Важливу роль у досягненні високих оцінок за всіма напрямами, зі слів керівниці, відіграє злагоджений, молодий педагогічний колектив ліцею. Вчителями спільно з представниками закладів вищої освіти організовано спецкурси з основ кібернетики, рішення нестандартних задач з математики та фізики, мікропроцесорних технологій для учнів 8–11-х класів. Це сприяє вихованню мобільного учня, формуванню компетентностей і наукового досвіду, до якого прагнуть у закладі освіти. Особлива увага приділяється патріотичному вихованню здобувачів освіти, музейній педагогіці, що підтверджується функціонуванням музеїв «Шана Кобзареві», «Фенікс», «Мальовнича Україна» та інших.

Ліцей має угоди про співпрацю з 12 закладами вищої освіти. Це партнерство передбачає можливість ліцею користуватися бібліотекою, лабораторіями, науковою та експериментальною базою, проводити семінари, спецкурси, виїзні уроки. Крім того, до занять у ліцеї залучаються науково-педагогічні працівники, а також працівники Національного центру аерокосмічної освіти молоді ім. А. М. Макарова.

Місцями, що гуртують усіх учасників освітнього процесу ліцею, є Площа Сократа та Алея Піфагора. Це художньо оформлений, впорядкований ландшафт, створений учнями і вчителями разом, де проводяться навчальні заняття, засідання педагогічної ради, учнівського самоврядування та батьківські збори. Ідею створення подібного мотивуючого простору взято з міжнародних освітніх виставок в Парижі, Ганновері, Штуттґарті, в яких ліцей неодноразово брав участь.

Загальна інформація

Комунальний заклад освіти навчально-виховний комплекс № 61 «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – техніко-економічний ліцей» Дніпровської міської ради розміщений у типовій чотириповерховій будівлі 1955 року побудови загальною площею 12 869 м2. Територія закладу освіти становить 11 201,8 м2.

Проектна потужність — 850 осіб, ліцензований обсяг 960 осіб. Кількість учнів ліцею складає 950 учнів — 32 класи з середньою наповнюваністю 30 учнів. Учні з ООП та інклюзивні класи відсутні.

Загальна кількість працівників — 65 осіб, з них педагогічних працівників — 43 особи.

За результатами позапланового інституційного аудиту ліцей претендує на зміну статусу на науковий ліцей шляхом внесення змін до його установчого документа у порядку, визначеному законодавством.

Строк проведення інституційного аудиту — 15-21.09.2021.

Оксана БУГАКОВА: Співпраця між усіма зацікавленими сторонами є запорукою якісної освіти

«Все, що ми робимо в гімназії, робимо разом — учні, вчителі й батьки», — зазначила Оксана БУГАКОВА, директорка Харківської гімназії № 116, коментуючи високі оцінки за всіма чотирма напрямами освітньої діяльності. Багато уваги колектив гімназії приділяє забезпеченню комфортного і безпечного освітнього простору.

Особливе місце в гімназії — медіатека, де збираються учні, вчителі, і навіть батьки. Це відкритий простір, поділений на зони — кінотеатр, бібліотека й читальна зала. Ідею такого «коворкінг-центру» запропонували учні та батьки, а реалізувати її вдалося за сприяння міської ради.

Директорка гімназії відзначила, що учні відвідують медіатеку на перервах і після уроків, працюють там над індивідуальними та груповими завданнями. На це вказують і результати анкетування, проведеного у ході інституційного аудиту: близько 70% учнів відвідують медіатеку для самопідготовки, консультацій і роботи над проєктами, понад третина — щоб отримати необхідну літературу й підручники, близько 25% — під час тематичних тижнів та зустрічей із письменниками.

У медіатеці відбуваються кінопокази, літературні вечори, творчі проєкти «Відкривай Україну», «BookFantasy», «Країни світу», «Dance-шоу», «DominoRun», «Твоя книга щастя». Також тут проводить засідання орган учнівського самоврядування «Шкільна мерія».

У бібліотеці гімназії — близько 20 тисяч книг, кожна з яких має свій QR-код із бібліографічною інформацією. Також, сканувавши QR-код на мапі на стіні, учні можуть відвідати вебсайт будь-якої бібліотеки світу.

Більшість робочих процесів бібліотекаря автоматизує інтегрована система Koha. Учні за допомогою електронного читацького квитка мають змогу замовити книги у розділі «Шкільна медіатека» офіційного вебсайту гімназії.

Загальна інформація

Харківська гімназія № 116 Харківської міської ради Харківської області має проєктну потужність 880 місць. Фактична наповнюваність — 920 учнів, 18 із яких здобувають загальну середню освіту за індивідуальною формою.

Освітній процес у закладі здійснюють 55 педагогічних працівників, 29 з яких — спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії, 15 мають звання «учитель-методист», 6 – «старший учитель», 4 педагоги є кандидатами педагогічних наук, 1 має звання «Заслужений працівник освіти України».

Забезпечує здобуття початкової, базової середньої та профільної (біолого-хімічний та історико-правовий профілі) середньої освіти. Інклюзивних класів у закладі освіти немає.

Строк проведення інституційного аудиту — 22.11–03.12.2021.

Ірина КОВАЛЕВСЬКА: Ключ до успіху — команда однодумців

Забезпечення високого рівня освітньої діяльності у початковій школі має свої особливості, потребує значно глибшої комунікації на рівні «вчитель-учень-батьки». Для ефективної взаємодії усіх часників освітнього процесу, за словами Ірини КОВАЛЕВСЬКОЇ, директорки Початкової школи № 322 Деснянського району міста Києва, передусім потрібно сформувати злагоджений педагогічний колектив.

«Головне — мати команду однодумців, з якою легко працювати та яка підтримує будь-які починання й ідеї. У такому колективі потрібно чути всіх, прислуховуватися до думки кожного — це головна складова секрету успіху школи», — переконана керівниця.

Забезпеченню здорових, комфортних і безпечних умов навчання та праці у школі приділяється особлива увага. Гарною практикою є проведення виїзних занять із залученням батьків, спільних спортивних змагань, екскурсій Україною та за кордон. Такі заходи не лише допомагають засвоювати навчальний матеріал, а й гуртують учнів, вчителів, батьків у партнерське коло.

Директорка школи відзначила, що важливою складовою освітнього процесу є організація англомовних телемостів зі школами Сполучених Штатів Америки, завдяки яким учні покращують володіння англійською мовою, спілкуючись із носіями, розвивають м’які навички. Така трансатлантична співпраця дає змогу дітям пізнавати культуру, традиції, особливості системи освіти обох країн. Нерідко після таких занять учні починають приятелювати зі своїми закордонними однолітками.

Понад рік у школі функціонує осередок дистанційного навчання, що забезпечує умови для здобуття освіти дітьми-біженцями з інших держав, зокрема з Афганістану. Для адаптації іноземних учнів залучаються кращі європейські практики, уроки проводяться в ігровій формі, спонукається вивчення української мови. Крім того, у закладі віддавна запроваджене змішане навчання, завдяки якому кожна дитина може підключитися до уроку у будь-який час та не пропускати занять.

Створити якісне розвивальне та мотивуюче освітнє середовище, утілювати в життя амбітні проєкти початковій школі дозволяє її фінансова автономія. Кожен клас може похвалитися найрізноманітнішим сучасним мультимедійним обладнанням, а також зонуванням на три великі локації: класну, ігрову кімнати і вбиральню. Місцем відпочинку та проведення окремих інтерактивних уроків є проєктна кімната, що містить багато навчальних і релакс-програм.

Загальна інформація

Початкова школа № 322 Деснянського району міста Києва розпочала свою діяльність у 1996 році. Розміщена у двоповерховій будівлі проєктної потужності на 320 учнів. Працюють 36 педагогічних працівників. Заклад освіти має фінансову автономію.

У 2021/2022 навчальному році сформовано 16 класів, у яких навчалося 436 учнів. Кількість дітей шкільного віку, які зареєстровані на території обслуговування закладу освіти, значно перевищує його проєкту потужність, що призводить до переповнення класів.

Функціонує група подовженого дня.

Навесні 2021 року заклад визначено осередком дистанційного навчання як окремої форми здобуття освіти, відкрито чотири класи з дистанційною формою навчання на 20 учнів.

Строк проведення інституційного аудиту — 17-23.11.2021.

Чотири заклади освіти, діяльність яких Державна служба якості освіти оцінила на високому рівні
Чотири заклади освіти, діяльність яких оцінена на високому рівні

Державна служба якості освіти України протягом 2020–2021 років провела інституційні аудити у 338-ми закладах загальної середньої освіти. З-поміж них четверо продемонстрували взірцеві результати:

 • Прилуцька гімназія №1 ім. Георгія Вороного, Чернігівська обл.;
 • НВК №61 «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів — Техніко-економічний ліцей», м. Дніпро;
 • Харківська гімназія №116;
 • Початкова школа №322 Деснянського району міста Києва.

«Досягти спільного розуміння якості освіти — одна з цілей, яку поставила перед собою Державна служба якості освіти, розпочинаючи інституційні аудити. Нині вже можемо виокремити заклади, які демонструють високий рівень організації освітнього й управлінського процесів. Досвід цих закладів варто популяризувати», — зазначив Руслан ГУРАК, Голова Державної служби якості освіти.

Ключові вимоги, реалізовані в освітньому та управлінському процесах

Під час інституційного аудиту заклад освіти оцінюється за чотирма напрямами:

 • освітнє середовище;
 • система оцінювання результатів навчання учнів;
 • педагогічна діяльність;
 • управлінські процеси.

У закладах, зазначених вище, усі ці напрями оцінені на високому рівні.

Можна виокремити шість ключових вимог, відповідність яким вказує на високий рівень організації освітнього та управлінського процесів у більшості закладів освіти, що пройшли інституційний аудит.

1. Компетентнісний підхід

Під час інституційного аудиту визначено, що педагоги закладів освіти ефективно реалізують компетентнісний підхід через:

 • проблемне навчання;
 • інтерактивність і практичну спрямованість;
 • пріоритет дослідницької, інноваційної та творчої діяльностей;
 • формувальне оцінювання;
 • педагогіку партнерства;
 • формувальне оцінювання та оцінювання на основі цілей і критеріїв.

2. Забезпечення психологічного комфорту учнів

У закладах освіти на високому рівні забезпечено психологічний комфорт учнів, важливий для їхньої успішності.

Результати анкетування показали, що учні та вчителі задоволені психологічним кліматом, якістю надання психологічної та педагогічної підтримки. Учні охоче йдуть до школи та беруть участь у створенні спільно з учителями правил поведінки, заснованих на позитивній мотивації.

3. Розбудова здорової та безпечної школи

Невід’ємні ознаки якісної школи:

 • безпечність території та приміщень;
 • комфортні умови для навчання й праці;
 • здорове харчування;
 • безпечний психологічний клімат.

4. Інклюзивність освіти

У зазначених закладах освіти забезпечено рівний доступ до освіти осіб з особливими освітніми потребами, зокрема завдяки:

 • архітектурній доступності території та приміщень (безбар’єрність);
 • наявності ресурсних кімнат і спеціальних засобів корекції;
 • роботі фахівців з інклюзивного навчання та команд психолого-педагогічного супроводу;
 • індивідуальним програмам розвитку та співпраці з інклюзивно-ресурсними центрами.

5. Організація освітнього простору

Комплексне дослідження освітнього середовища показало, що в перелічених закладах освіти приділено увагу:

 • раціональному використанню приміщень, зокрема відокремлено початкові класи;
 • обладнанню навчальних кабінетів;
 • функціонуванню бібліотек;
 • спортивній інфраструктурі та ігровим майданчикам;
 • функціональності мережі Інтернет.

6. Внутрішня система забезпечення якості освіти

Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти пов’язане з управлінськими процесами, завдяки яким відбувається вдосконалення освітніх процесів, забезпечується якість освіти та освітньої діяльності.

Усі чотири заклади освіти розробили й затвердили положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, систематично здійснюють самооцінювання освітнього й управлінського процесів, коригуючи відповідно цілі й завдання у стратегічному плануванні.

Історії успіху закладів освіти

Олена РОГАЛЬОВА: Бути розумним у нашій гімназії — модно!

«Працювати у Прилуцькій гімназії № 1 — престижно. Бути розумним у Прилуцькій гімназії № 1 — модно. Наше гасло: “Перша [гімназія]— завжди перша”», — так описала секрет успіху Олена РОГАЛЬОВА, директорка закладу, коментуючи високі оцінки за всіма чотирма напрямами освітньої діяльності. Багато уваги колектив гімназії приділяє інноваціям, створенню інклюзивного та комфортного освітнього простору.

На першому місці — ретельний добір педагогічних кадрів. Конкуренція навіть на посади вчителів фізичної культури, адже «спорт — це патріотично». За результатами анкетування, проведеного під час інституційного аудиту, майже всі педагогічні працівники (98%) засвідчили, що цілком задоволені умовами праці в гімназії, а 97% зазначили, що психологічний клімат закладу освіти сприяє співпраці педагогів.

У 5–11-х класах втілено інноваційний проєкт «Реорганізація класно-урочної системи за технологією 3 по З0», коли замість 90 хв. уроків з однією перервою проводять три уроки по 30 хв. з двома перервами, при цьому протягом дня учні опановують лише два-три навчальних предмети. Опитування показують, що понад 90% учнів задоволені розкладом уроків. Таку систему вже перейняло кілька шкіл України.

Освітній процес у гімназії динамічний, організований з позицій дитиноцентризму. Так, ідеї та ескізи облаштування приміщень новозбудованого корпусу гімназії пропонували учні. Вони ж самостійно розробляють правила поведінки в кожному класі та розміщують їх на стінах у вигляді гасел.

Бібліотеку гімназії трансформовано в медіацентр — простір навчання й дозвілля дітей. Учні часто проводять тут свій вільний час. За результатами опитування, переважна більшість здобувачів освіти (80%) зазначили, що відвідують медіацентр для самопідготовки, проєктної роботи, користування літературою.

У медіацентрі проходять зустрічі органу учнівського самоврядування — Учнівської демократичної республіки «Первоцвіт», що обирає власних президента, уряд і мерів класів. Вони ж долучаються до розроблення проєктів організації освітнього середовища, річного плану роботи закладу освіти, Положення про академічну доброчесність тощо.

Щоб відкрити інклюзивні класи, директорка особисто звернулася до батьків дітей з особливими освітніми потребами. У 2020/2021 навчальному році в гімназії відкрито перші чотири інклюзивних класи. Усі фахівці з інклюзії мають спеціальну освіту та працюють на повні ставки. У гімназії на спонсорські кошти забезпечено універсальний дизайн і доступність, встановлене необхідне обладнання.

Загальна інформація

Прилуцька гімназія № 1 ім. Георгія Вороного утворена 2012 року шляхом перетворення Прилуцької ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Розміщена у двох будівлях — двоповерховій (1874 рік) і триповерховій (2020 рік) загальною площею 3360 кв. м і 5840 кв. м відповідно. Проєктна потужність — 1080 учнів.

У 30-ти класах навчалося 822 учні. Середня наповнюваність класів — 27 учнів. Загальна кількість працівників — 97 осіб, з них педагогічних — 70.

У 2020/2021 навчальному році організовано роботу чотирьох груп подовженого дня. Відкрито чотири інклюзивних класи. 12 учнів навчаються за індивідуальною формою здобуття освіти.

Строк проведення інституційного аудиту — 22-29.04.2021.

Світлана ГАВРИШ: Служити дітям і народу разом із педагогічним колективом та батьківською громадою

Управлінські процеси у НВК №61 «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів — техніко-економічний ліцей» Дніпровської міської ради ґрунтуються на засадах ефективної внутрішньої комунікації учасників освітнього процесу та тісній співпраці з партнерами — засновником, закладами вищої освіти, спільнотою випускників.

«Служити дітям і народу разом із педагогічним колективом та батьківською громадою», — життєве кредо Світлани ГАВРИШ, директорки ліцею.

Важливу роль у досягненні високих оцінок за всіма напрямами, зі слів керівниці, відіграє злагоджений, молодий педагогічний колектив ліцею. Вчителями спільно з представниками закладів вищої освіти організовано спецкурси з основ кібернетики, рішення нестандартних задач з математики та фізики, мікропроцесорних технологій для учнів 8–11-х класів. Це сприяє вихованню мобільного учня, формуванню компетентностей і наукового досвіду, до якого прагнуть у закладі освіти. Особлива увага приділяється патріотичному вихованню здобувачів освіти, музейній педагогіці, що підтверджується функціонуванням музеїв «Шана Кобзареві», «Фенікс», «Мальовнича Україна» та інших.

Ліцей має угоди про співпрацю з 12 закладами вищої освіти. Це партнерство передбачає можливість ліцею користуватися бібліотекою, лабораторіями, науковою та експериментальною базою, проводити семінари, спецкурси, виїзні уроки. Крім того, до занять у ліцеї залучаються науково-педагогічні працівники, а також працівники Національного центру аерокосмічної освіти молоді ім. А. М. Макарова.

Місцями, що гуртують усіх учасників освітнього процесу ліцею, є Площа Сократа та Алея Піфагора. Це художньо оформлений, впорядкований ландшафт, створений учнями і вчителями разом, де проводяться навчальні заняття, засідання педагогічної ради, учнівського самоврядування та батьківські збори. Ідею створення подібного мотивуючого простору взято з міжнародних освітніх виставок в Парижі, Ганновері, Штуттґарті, в яких ліцей неодноразово брав участь.

Загальна інформація

Комунальний заклад освіти навчально-виховний комплекс № 61 «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – техніко-економічний ліцей» Дніпровської міської ради розміщений у типовій чотириповерховій будівлі 1955 року побудови загальною площею 12 869 м2. Територія закладу освіти становить 11 201,8 м2.

Проектна потужність — 850 осіб, ліцензований обсяг 960 осіб. Кількість учнів ліцею складає 950 учнів — 32 класи з середньою наповнюваністю 30 учнів. Учні з ООП та інклюзивні класи відсутні.

Загальна кількість працівників — 65 осіб, з них педагогічних працівників — 43 особи.

За результатами позапланового інституційного аудиту ліцей претендує на зміну статусу на науковий ліцей шляхом внесення змін до його установчого документа у порядку, визначеному законодавством.

Строк проведення інституційного аудиту — 15-21.09.2021.

Оксана БУГАКОВА: Співпраця між усіма зацікавленими сторонами є запорукою якісної освіти

«Все, що ми робимо в гімназії, робимо разом — учні, вчителі й батьки», — зазначила Оксана БУГАКОВА, директорка Харківської гімназії № 116, коментуючи високі оцінки за всіма чотирма напрямами освітньої діяльності. Багато уваги колектив гімназії приділяє забезпеченню комфортного і безпечного освітнього простору.

Особливе місце в гімназії — медіатека, де збираються учні, вчителі, і навіть батьки. Це відкритий простір, поділений на зони — кінотеатр, бібліотека й читальна зала. Ідею такого «коворкінг-центру» запропонували учні та батьки, а реалізувати її вдалося за сприяння міської ради.

Директорка гімназії відзначила, що учні відвідують медіатеку на перервах і після уроків, працюють там над індивідуальними та груповими завданнями. На це вказують і результати анкетування, проведеного у ході інституційного аудиту: близько 70% учнів відвідують медіатеку для самопідготовки, консультацій і роботи над проєктами, понад третина — щоб отримати необхідну літературу й підручники, близько 25% — під час тематичних тижнів та зустрічей із письменниками.

У медіатеці відбуваються кінопокази, літературні вечори, творчі проєкти «Відкривай Україну», «BookFantasy», «Країни світу», «Dance-шоу», «DominoRun», «Твоя книга щастя». Також тут проводить засідання орган учнівського самоврядування «Шкільна мерія».

У бібліотеці гімназії — близько 20 тисяч книг, кожна з яких має свій QR-код із бібліографічною інформацією. Також, сканувавши QR-код на мапі на стіні, учні можуть відвідати вебсайт будь-якої бібліотеки світу.

Більшість робочих процесів бібліотекаря автоматизує інтегрована система Koha. Учні за допомогою електронного читацького квитка мають змогу замовити книги у розділі «Шкільна медіатека» офіційного вебсайту гімназії.

Загальна інформація

Харківська гімназія № 116 Харківської міської ради Харківської області має проєктну потужність 880 місць. Фактична наповнюваність — 920 учнів, 18 із яких здобувають загальну середню освіту за індивідуальною формою.

Освітній процес у закладі здійснюють 55 педагогічних працівників, 29 з яких — спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії, 15 мають звання «учитель-методист», 6 – «старший учитель», 4 педагоги є кандидатами педагогічних наук, 1 має звання «Заслужений працівник освіти України».

Забезпечує здобуття початкової, базової середньої та профільної (біолого-хімічний та історико-правовий профілі) середньої освіти. Інклюзивних класів у закладі освіти немає.

Строк проведення інституційного аудиту — 22.11–03.12.2021.

Ірина КОВАЛЕВСЬКА: Ключ до успіху — команда однодумців

Забезпечення високого рівня освітньої діяльності у початковій школі має свої особливості, потребує значно глибшої комунікації на рівні «вчитель-учень-батьки». Для ефективної взаємодії усіх часників освітнього процесу, за словами Ірини КОВАЛЕВСЬКОЇ, директорки Початкової школи № 322 Деснянського району міста Києва, передусім потрібно сформувати злагоджений педагогічний колектив.

«Головне — мати команду однодумців, з якою легко працювати та яка підтримує будь-які починання й ідеї. У такому колективі потрібно чути всіх, прислуховуватися до думки кожного — це головна складова секрету успіху школи», — переконана керівниця.

Забезпеченню здорових, комфортних і безпечних умов навчання та праці у школі приділяється особлива увага. Гарною практикою є проведення виїзних занять із залученням батьків, спільних спортивних змагань, екскурсій Україною та за кордон. Такі заходи не лише допомагають засвоювати навчальний матеріал, а й гуртують учнів, вчителів, батьків у партнерське коло.

Директорка школи відзначила, що важливою складовою освітнього процесу є організація англомовних телемостів зі школами Сполучених Штатів Америки, завдяки яким учні покращують володіння англійською мовою, спілкуючись із носіями, розвивають м’які навички. Така трансатлантична співпраця дає змогу дітям пізнавати культуру, традиції, особливості системи освіти обох країн. Нерідко після таких занять учні починають приятелювати зі своїми закордонними однолітками.

Понад рік у школі функціонує осередок дистанційного навчання, що забезпечує умови для здобуття освіти дітьми-біженцями з інших держав, зокрема з Афганістану. Для адаптації іноземних учнів залучаються кращі європейські практики, уроки проводяться в ігровій формі, спонукається вивчення української мови. Крім того, у закладі віддавна запроваджене змішане навчання, завдяки якому кожна дитина може підключитися до уроку у будь-який час та не пропускати занять.

Створити якісне розвивальне та мотивуюче освітнє середовище, утілювати в життя амбітні проєкти початковій школі дозволяє її фінансова автономія. Кожен клас може похвалитися найрізноманітнішим сучасним мультимедійним обладнанням, а також зонуванням на три великі локації: класну, ігрову кімнати і вбиральню. Місцем відпочинку та проведення окремих інтерактивних уроків є проєктна кімната, що містить багато навчальних і релакс-програм.

Загальна інформація

Початкова школа № 322 Деснянського району міста Києва розпочала свою діяльність у 1996 році. Розміщена у двоповерховій будівлі проєктної потужності на 320 учнів. Працюють 36 педагогічних працівників. Заклад освіти має фінансову автономію.

У 2021/2022 навчальному році сформовано 16 класів, у яких навчалося 436 учнів. Кількість дітей шкільного віку, які зареєстровані на території обслуговування закладу освіти, значно перевищує його проєкту потужність, що призводить до переповнення класів.

Функціонує група подовженого дня.

Навесні 2021 року заклад визначено осередком дистанційного навчання як окремої форми здобуття освіти, відкрито чотири класи з дистанційною формою навчання на 20 учнів.

Строк проведення інституційного аудиту — 17-23.11.2021.

Перейти до вмісту