• Головна /
  • Пресцентр /
  • Державна служба якості освіти про роль засновника у розробленні стратегії розвитку закладів освіти в громаді

Державна служба якості освіти про роль засновника у розробленні стратегії розвитку закладів освіти в громаді

Стратегія розвитку закладів освіти в громаді роль засновника
Освіта — важлива частина соціального та економічного розвитку громади. Те, яким є рівень освіти у садочках і школах, наскільки вони є якісними, характеризує успішність та перспективність громади в цілому. Саме тому місцевим органам управління освітою важливо долучатись до стратегічного планування роботи і розвитку цієї галузі та кожного закладу окремо.

Залученість засновника до процесу стратегічного управління є запорукою успішної реалізації стратегії закладу освіти завдяки забезпеченню ресурсами, пошуку альтернативних джерел фінансування запланованих заходів, а також підтримки ініціатив з розвитку.

Разом з тим треба пам’ятати, що засновник несе відповідальність за розвиток освіти у своїй громаді, тому має долучатися до процесу стратегування, щоб розуміти, як він може поліпшити якість освітніх послуг та на які потреби закладу необхідно передбачити фінансування.

Стратегія розвитку визначає місію, візію та цілі діяльності закладу освіти, умови, які необхідні для їх досягнення, пріоритети та кроки, які керівництво й педагоги планують здійснити для досягнення визначених цілей, відповідно до принципів освіти та підготовки учнів до майбутнього життя.

Розроблення стратегії розвитку закладу освіти відбувається з ініціативи його керівництва, адже формування стратегічного бачення розвитку школи — важлива частина роботи директора як управлінця. Водночас стратегічне планування і розвиток школи неможливі без залучення усіх учасників освітнього процесу та, важливо, засновника. Адже стратегія не буде дієвою, якщо до її розроблення не долучена місцева влада, від якої, зокрема, залежить і створення можливостей для її реалізації.

Важливою частиною успіху є інтеграція стратегій розвитку шкіл у стратегію розвитку громади. У такому випадку заклади освіти не залишаться без уваги, а їхнє процвітання буде частиною стратегічної діяльності громади.

Водночас керівникам шкіл та їх засновникам важливо пам’ятати, що роль громади у розвитку закладів освіти не обмежується фінансуванням базових потреб і ремонту покрівлі чи кабінетів. Стратегічний розвиток школи — це також про кошти на професійний розвиток педагогів, створення інклюзивного середовища та забезпечення якісних освітніх послуг. Усе це неможливо реалізувати без участі засновника.

Етапи розроблення стратегії розвитку школи

Планування

На цьому етапі керівництво закладу ініціює розроблення стратегії розвитку закладу освіти. Вже зараз директорові школи варто поінформувати представників органу управління освітою в громаді про те, що заклад розпочинає процес стратегічного планування і залучатиме громаду до нього.

Органу управління освітою у свою чергу важливо комунікувати із керівниками закладів освіти з перших етапів розробки стратегій, щоб ці документи від самого початку формувалися з огляду на актуальні спроможності, а також корелювалися з баченням стратегічного розвитку громади загалом.

Створення робочої групи

Для роботи над стратегією розвитку школа створює робочу групу за участі директора, його заступників і представників педагогічного колективу, учнів, а також представників засновника закладу. У робочу групу можна запросити депутатів місцевої ради, які цікавляться темою освіти або ж мають досвід роботи у цій сфері. Таким чином у стратегії буде враховано інтереси всіх учасників освітнього процесу, а також відповідатиме спроможності та стратегічним цілям громади.

Аналіз

Працюючи над розробленням стратегії розвитку школи, важливо враховувати реальний стан речей та ресурси закладу. За допомогою SWOT-аналізу можна визначити сильні та слабкі сторони школи, а також можливості, що відкриваються перед закладом, та наявні чи потенційні загрози. Засновникові варто долучатися до цього процесу, щоб дізнатися про всі процеси у закладі, його переваги та зони росту. Ця інформація буде корисна, зокрема, для стратегічного планування розвитку освіти в громаді.

Розроблення стратегії

Зібравши всю необхідну інформацію та проаналізувавши її, робоча група може переходити до безпосередньої розробки стратегії, зокрема визначити цінності, місію та візію школи, сформулювати стратегічні й операційні цілі роботи закладу. На цьому етапі участь засновника особливо важлива. Наприклад, заклад може визначити одну з цілей — формування інклюзивного простору. У такому випадку ще на стадії формування стратегії засновник має спрогнозувати необхідне фінансування на обладнання безбар’єрного доступу до приміщень школи, а також долучитися до підготовки фахівців для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Обговорення

Розроблений проєкт стратегії перед затвердженням варто обговорити з усіма учасниками освітнього процесу та засновником (місцевою радою), від якого в значній мірі залежить її реалізація. Засновнику у свою чергу важливо оцінити стратегію з позиції реалістичності виконання в контексті:

  • наявності необхідних ресурсів або перспектив пошуку альтернативних джерел фінансування заходів, передбачених у плані;
  • відповідності стратегії закладу стратегічному баченню розвитку громади.

Затвердження

На рівні закладу стратегію схвалює педагогічна рада, натомість засновник має затвердити документ на сесії місцевої ради та забезпечити фінансування її реалізації.

Щоб не виникла ситуація, коли засновник не готовий затвердити запропоновану закладом стратегію через відсутність у громаді необхідних ресурсів, представникам органу управління освітою вкрай важливо брати участь у всіх попередніх етапах розроблення стратегії. У такому разі документ буде враховувати спроможність громади.

Комунікація

Для успішної реалізації стратегії розвитку закладу необхідно прокомунікувати з усіма зацікавленими сторонами — учнями та їхніми батьками, педагогами, членами піклувальної ради і громадою як засновником школи.

Представникам засновника та директору важливо тісно контактувати й обговорювати всі питання, що виникають у сторін. Засновник може запросити директора закладу на сесію місцевої ради для презентації стратегії та її обґрунтування. Цей етап може передувати етапу затвердження стратегії, щоб громада, ухвалюючи рішення, володіла всією інформацією про документ.


Інформаційний матеріал підготовлено для Державної служби якості освіти в межах ініціативи «Система забезпечення якості освіти», що впроваджується в межах проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe). «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe) є проєктом міжнародної технічної допомоги, що реалізується компанією Alinea International та фінансується Урядом Канади.

Державна служба якості освіти про роль засновника у розробленні стратегії розвитку закладів освіти в громаді
Стратегія розвитку закладів освіти в громаді роль засновника
Освіта — важлива частина соціального та економічного розвитку громади. Те, яким є рівень освіти у садочках і школах, наскільки вони є якісними, характеризує успішність та перспективність громади в цілому. Саме тому місцевим органам управління освітою важливо долучатись до стратегічного планування роботи і розвитку цієї галузі та кожного закладу окремо.

Залученість засновника до процесу стратегічного управління є запорукою успішної реалізації стратегії закладу освіти завдяки забезпеченню ресурсами, пошуку альтернативних джерел фінансування запланованих заходів, а також підтримки ініціатив з розвитку.

Разом з тим треба пам’ятати, що засновник несе відповідальність за розвиток освіти у своїй громаді, тому має долучатися до процесу стратегування, щоб розуміти, як він може поліпшити якість освітніх послуг та на які потреби закладу необхідно передбачити фінансування.

Стратегія розвитку визначає місію, візію та цілі діяльності закладу освіти, умови, які необхідні для їх досягнення, пріоритети та кроки, які керівництво й педагоги планують здійснити для досягнення визначених цілей, відповідно до принципів освіти та підготовки учнів до майбутнього життя.

Розроблення стратегії розвитку закладу освіти відбувається з ініціативи його керівництва, адже формування стратегічного бачення розвитку школи — важлива частина роботи директора як управлінця. Водночас стратегічне планування і розвиток школи неможливі без залучення усіх учасників освітнього процесу та, важливо, засновника. Адже стратегія не буде дієвою, якщо до її розроблення не долучена місцева влада, від якої, зокрема, залежить і створення можливостей для її реалізації.

Важливою частиною успіху є інтеграція стратегій розвитку шкіл у стратегію розвитку громади. У такому випадку заклади освіти не залишаться без уваги, а їхнє процвітання буде частиною стратегічної діяльності громади.

Водночас керівникам шкіл та їх засновникам важливо пам’ятати, що роль громади у розвитку закладів освіти не обмежується фінансуванням базових потреб і ремонту покрівлі чи кабінетів. Стратегічний розвиток школи — це також про кошти на професійний розвиток педагогів, створення інклюзивного середовища та забезпечення якісних освітніх послуг. Усе це неможливо реалізувати без участі засновника.

Етапи розроблення стратегії розвитку школи

Планування

На цьому етапі керівництво закладу ініціює розроблення стратегії розвитку закладу освіти. Вже зараз директорові школи варто поінформувати представників органу управління освітою в громаді про те, що заклад розпочинає процес стратегічного планування і залучатиме громаду до нього.

Органу управління освітою у свою чергу важливо комунікувати із керівниками закладів освіти з перших етапів розробки стратегій, щоб ці документи від самого початку формувалися з огляду на актуальні спроможності, а також корелювалися з баченням стратегічного розвитку громади загалом.

Створення робочої групи

Для роботи над стратегією розвитку школа створює робочу групу за участі директора, його заступників і представників педагогічного колективу, учнів, а також представників засновника закладу. У робочу групу можна запросити депутатів місцевої ради, які цікавляться темою освіти або ж мають досвід роботи у цій сфері. Таким чином у стратегії буде враховано інтереси всіх учасників освітнього процесу, а також відповідатиме спроможності та стратегічним цілям громади.

Аналіз

Працюючи над розробленням стратегії розвитку школи, важливо враховувати реальний стан речей та ресурси закладу. За допомогою SWOT-аналізу можна визначити сильні та слабкі сторони школи, а також можливості, що відкриваються перед закладом, та наявні чи потенційні загрози. Засновникові варто долучатися до цього процесу, щоб дізнатися про всі процеси у закладі, його переваги та зони росту. Ця інформація буде корисна, зокрема, для стратегічного планування розвитку освіти в громаді.

Розроблення стратегії

Зібравши всю необхідну інформацію та проаналізувавши її, робоча група може переходити до безпосередньої розробки стратегії, зокрема визначити цінності, місію та візію школи, сформулювати стратегічні й операційні цілі роботи закладу. На цьому етапі участь засновника особливо важлива. Наприклад, заклад може визначити одну з цілей — формування інклюзивного простору. У такому випадку ще на стадії формування стратегії засновник має спрогнозувати необхідне фінансування на обладнання безбар’єрного доступу до приміщень школи, а також долучитися до підготовки фахівців для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Обговорення

Розроблений проєкт стратегії перед затвердженням варто обговорити з усіма учасниками освітнього процесу та засновником (місцевою радою), від якого в значній мірі залежить її реалізація. Засновнику у свою чергу важливо оцінити стратегію з позиції реалістичності виконання в контексті:

  • наявності необхідних ресурсів або перспектив пошуку альтернативних джерел фінансування заходів, передбачених у плані;
  • відповідності стратегії закладу стратегічному баченню розвитку громади.

Затвердження

На рівні закладу стратегію схвалює педагогічна рада, натомість засновник має затвердити документ на сесії місцевої ради та забезпечити фінансування її реалізації.

Щоб не виникла ситуація, коли засновник не готовий затвердити запропоновану закладом стратегію через відсутність у громаді необхідних ресурсів, представникам органу управління освітою вкрай важливо брати участь у всіх попередніх етапах розроблення стратегії. У такому разі документ буде враховувати спроможність громади.

Комунікація

Для успішної реалізації стратегії розвитку закладу необхідно прокомунікувати з усіма зацікавленими сторонами — учнями та їхніми батьками, педагогами, членами піклувальної ради і громадою як засновником школи.

Представникам засновника та директору важливо тісно контактувати й обговорювати всі питання, що виникають у сторін. Засновник може запросити директора закладу на сесію місцевої ради для презентації стратегії та її обґрунтування. Цей етап може передувати етапу затвердження стратегії, щоб громада, ухвалюючи рішення, володіла всією інформацією про документ.


Інформаційний матеріал підготовлено для Державної служби якості освіти в межах ініціативи «Система забезпечення якості освіти», що впроваджується в межах проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe). «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe) є проєктом міжнародної технічної допомоги, що реалізується компанією Alinea International та фінансується Урядом Канади.

Перейти до вмісту