Департамент інституційного аудиту
Вергун Юрій Валерійович
Директор департаменту інституційного аудиту
Основні завдання:
організація проведення інституційних аудитів закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти
надання рекомендацій закладам дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти
здійснення у межах повноважень, передбачених законом, заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту та підготовка обов'язкових для виконання ними розпоряджень щодо виявлених порушень у визначені строки
аналіз діяльності органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики в частині забезпечення якості освіти на відповідній території згідно із законом
здійснення контролю за веденням обліку дітей шкільного віку в частині здійснення структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування повноважень, визначених законом
участь у встановленому порядку в розроблені державних стандартів загальної середньої освіти
узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції департаменту, та розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади
опрацювання депутатських звернень, запитів, а також листів та інших документів і матеріалів, які надходять до Служби від центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів управління освітою, закладів освіти, інших організацій та установ з питань, що стосуються компетенції департаменту
розгляд запитів на публічну інформацію, звернень громадян з питань, що стосуються компетенції департаменту, та підготовка в установленому порядку відповідних проєктів документів, інших матеріалів за результатами проведеної роботи
координація діяльності територіальних органів Служби з питань проведення аналізу діяльності органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики в частині забезпечення якості освіти на відповідній території згідно із законом, інституційних аудитів закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти та здійснення заходів державного нагляду (контролю) у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти

Структурний підрозділ

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Телефон та електронна адреса

Департамент інституційного аудиту директор департаменту ВЕРГУН Юрій Валерійович

236 06 44

Управління роботи із закладами загальної середньої та дошкільної освіти заступник директора департаменту — начальник управління СВЯТЕНКО Олена Володимирівна

236 50 44

[email protected]

Відділ дошкільної освіти заступник начальника управління — начальник відділу САМОЛЮК Олена Сергіївна

236 10 50

Відділ початкової освіти начальник відділу НАСТЮК Галина Степанівна

236 10 50

Відділ базової освіти начальник відділу МЕРЩІЙ Тетяна Володимирівна

236 10 50

Відділ профільної та спеціалізованої освіти начальник відділу ЖУГАН Надія Григорівна

236 10 50

Управління роботи із закладами професійно-технічної та позашкільної освіти начальник управління ВАРАКІН Микола Вікторович

236 50 04

[email protected]

Відділ роботи із закладами професійно-технічної освіти заступник начальника управління — начальник відділу ПОСТЕРНАК Сергій Васильович

236 50 04

Відділ позашкільної освіти начальник відділу ЗАХАРОВА Алла Миколаївна

236 50 04

Відділ вивчення роботи місцевих органів управління освітою начальник відділу ЄМЕЦЬ Тетяна Олексіївна

236 50 04

Перейти до вмісту