Департамент контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих
Вітранюк Наталія Олександрівна
Директорка департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої і освіти дорослих
Основні завдання:
здійснення заходів державного контролю за виконанням закладами вищої освіти положень Конституції, законів України та інших нормативно-правових актів із питань освіти, дотриманням вимог державних стандартів освіти у відповідній її сфері, рівня якості підготовки студентів, ефективності використання навчальними закладами педагогічного та науково-педагогічного потенціалу і матеріальних ресурсів, забезпечення розвитку та ефективності використання ними матеріально-технічної бази і об’єктів соціальної сфери, організації навчально-виховної, навчально-методичної і наукової роботи
реалізація в межах повноважень департаменту заходів щодо здійснення методичного керівництва і координації роботи органів управління освітою з питань проведення державного нагляду (контролю) за діяльністю підпорядкованих їм закладів вищої освіти
здійснення в межах компетенції департаменту заходів з узагальнення практики застосування законодавства з питань державного нагляду (контролю) у відповідній сфері, розроблення пропозиції щодо удосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади
формування в установленому порядку в межах компетенції департаменту пропозицій, що стосуються питань реформування системи освіти, прогнозування її розвитку та організаційно-правового забезпечення
здійснення в межах компетенції департаменту заходів з налагодження та розвитку міжнародного співробітництва Служби
реалізація в межах компетенції Служби заходів з питань забезпечення виконання чинного законодавства щодо доступу до публічної інформації, а також взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації

Структурний підрозділ

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Телефон та електронна адреса

Департамент контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих директор департаменту ВІТРАНЮК Наталія Олександрівна

236-33-39

[email protected]

Відділ контролю за наданням фахової передвищої освіти заступник директора департаменту — начальник відділу  

236-33-58

[email protected]

Відділ контролю за наданням освіти дорослим начальник відділу НОСОВА Світлана Анатоліївна

236-50-93

[email protected]

Відділ контролю за діяльністю закладів вищої освіти начальник відділу ШИМАНСЬКИЙ В’ячеслав Миколайович

236-34-31

[email protected]

Відділ організаційно-аналітичного супроводу заходів державного нагляду (контролю) начальник відділу СІРИК Оксана Михайлівна

236-34-31

[email protected]

Перейти до вмісту