• Головна /
 • Пресцентр /
 • Перший рік аналізу діяльності громад з питань забезпечення якості освіти

Перший рік аналізу діяльності громад з питань забезпечення якості освіти

Перший рік аналізу діяльності громад з питань забезпечення якості освіти
Рік тому, 11 лютого 2022 року, набрав чинності Порядок здійснення аналізу діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти.

Відтак регламентовано механізм здійснення аналізу діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (далі — місцеві органи) в частині, що стосується:

 • дотримання законодавства з питань освіти:
  • дошкільної;
  • загальної середньої;
  • позашкільної;
  • спеціалізованої;
  • професійної (професійно-технічної);
  • фахової передвищої;
  • вищої;
  • післядипломної;
 • забезпечення якості освіти на відповідній території.

Державна служба якості освіти та її територіальні органи у листопаді-грудні 2022 року проаналізували діяльність 22-х місцевих органів. У висновках і рекомендаціях, наданих за результатами аналізу, акцентовано на розв’язанні конкретних проблем у сфері освіти громад, передусім на покращенні якості освіти й освітньої діяльності відповідно до запитів суспільства та держави.

Питання аналізу діяльності місцевих органів

Метою аналізу діяльності органів є:

 • вивчення стану дотримання місцевими органами вимог законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території;
 • надання місцевим органам методичної та консультативної підтримки з питань запобігання випадкам недотримання вимог законодавства у сфері освіти, підвищення ефективності у забезпеченні якості освіти на відповідній території;
 • забезпечення інтересів територіальних громад щодо належної якості освіти на відповідній території;
 • забезпечення місцевих органів аналітичною інформацією, необхідною для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Предметом аналізу є два великих блоки питань, що стосуються діяльності місцевих органів над реалізацією:

 • державної політики у сфері освіти (у межах делегованих повноважень), зокрема з питань забезпечення якості освіти;
 • прав та обов’язків засновників закладів освіти/уповноважених ними органів.

Ці два блоки можуть включати більш конкретні питання:

 • ефективність системи управління у сфері освіти (організаційно-правові засади управління освітою);
 • забезпечення територіальної доступності освіти та формування мережі, що відповідає запитам і потребам громадян (формування мережі; заснування, реорганізація, перепрофілювання (зміна типу), ліквідація закладів освіти; закріплення території обслуговування та ведення обліку дітей; організація підвезення);
 • утримання і розвиток закладів та установ системи освіти (фінансування матеріально-технічного забезпечення закладів системи освіти; створення нового освітнього простору; створення інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування);
 • створення безпечного, здорового освітнього середовища (організація харчування; забезпечення медичного обслуговування у закладах освіти);
 • кадрове забезпечення закладів освіти та професійний розвиток педагогічних працівників (обрання, призначення керівників закладів та установ системи освіти; забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників);
 • прозорість та відкритість у діяльності місцевих органів, співпраця з громадськістю.

Використовуючи інструмент аналізу, Служба та її територіальні органи оперативно співпрацюють з громадами у виконанні завдання забезпечення якості освіти. Адже місцева влада зобов’язана дбати про реалізацію державної політики у сфері освіти й забезпечення її якості на місцях.

Підстави для аналізу діяльності місцевих органів

Аналіз діяльності місцевих органів може відбутися на підставі:

 • доручення Прем’єр-міністра України, Міністра освіти і науки України;
 • ініціативи Державної служби якості освіти та її територіальних органів (зокрема й відповідно до затверджених планів роботи).

Аналізується період часу, що не перевищує трьох років діяльності місцевого органу. За результатами складаються висновки й рекомендації.

Орієнтовний зміст результатів аналізу діяльності місцевих органів

Висновки

 • випадки недотримання вимог законодавства з питань освіти
 • досягнення у забезпеченні якості освіти на відповідній території
 • питання забезпечення якості освіти на відповідній території, які потребують удосконалення

Рекомендації

 • пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності з питань реалізації державної політики у сфері освіти і забезпечення її якості на відповідній території, виконання прав та обов’язків засновником щодо управління закладами освіти
 • вказівки на необхідність усунення порушень вимог законодавства з питань освіти
 • пропозиції заходів для запобігання випадкам недотримання вимог законодавства з питань освіти, усунення причин їх виникнення

Якщо за результатами аналізу виявлено однотипні чи повторювані випадки недотримання вимог законодавства з питань освіти, то надаються узагальнені рекомендації для всіх місцевих органів на відповідній території для запобігання та/або усунення таких випадків.

Відповідно кожна громада отримує інформацію, що може стати основою «дорожньої карти» розвитку й забезпечення якості освіти та освітньої діяльності на відповідній території.

Плани здійснення аналізу діяльності місцевих органів

У 2023 році Державною службою якості освіти заплановано шість аналізів діяльності місцевих органів з питань:

 • дотримання вимог законодавства та забезпечення якості у сфері освіти:
  • професійної (професійно-технічної) (Полтавська та Хмельницька обл.);
  • дошкільної (Рівненська обл.);
  • позашкільної (Черкаська обл.);
 • створення умов для безбар’єрного доступу та якісного навчання дітей з особливими освітніми потребами (Чернігівська обл.);
 • реалізації Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України (Чернівецька обл.).

Крім того, аналіз здійснюватимуть територіальні органи Служби відповідно до своїх планів роботи.

Перший рік аналізу діяльності громад з питань забезпечення якості освіти
Перший рік аналізу діяльності громад з питань забезпечення якості освіти
Рік тому, 11 лютого 2022 року, набрав чинності Порядок здійснення аналізу діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти.

Відтак регламентовано механізм здійснення аналізу діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (далі — місцеві органи) в частині, що стосується:

 • дотримання законодавства з питань освіти:
  • дошкільної;
  • загальної середньої;
  • позашкільної;
  • спеціалізованої;
  • професійної (професійно-технічної);
  • фахової передвищої;
  • вищої;
  • післядипломної;
 • забезпечення якості освіти на відповідній території.

Державна служба якості освіти та її територіальні органи у листопаді-грудні 2022 року проаналізували діяльність 22-х місцевих органів. У висновках і рекомендаціях, наданих за результатами аналізу, акцентовано на розв’язанні конкретних проблем у сфері освіти громад, передусім на покращенні якості освіти й освітньої діяльності відповідно до запитів суспільства та держави.

Питання аналізу діяльності місцевих органів

Метою аналізу діяльності органів є:

 • вивчення стану дотримання місцевими органами вимог законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території;
 • надання місцевим органам методичної та консультативної підтримки з питань запобігання випадкам недотримання вимог законодавства у сфері освіти, підвищення ефективності у забезпеченні якості освіти на відповідній території;
 • забезпечення інтересів територіальних громад щодо належної якості освіти на відповідній території;
 • забезпечення місцевих органів аналітичною інформацією, необхідною для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Предметом аналізу є два великих блоки питань, що стосуються діяльності місцевих органів над реалізацією:

 • державної політики у сфері освіти (у межах делегованих повноважень), зокрема з питань забезпечення якості освіти;
 • прав та обов’язків засновників закладів освіти/уповноважених ними органів.

Ці два блоки можуть включати більш конкретні питання:

 • ефективність системи управління у сфері освіти (організаційно-правові засади управління освітою);
 • забезпечення територіальної доступності освіти та формування мережі, що відповідає запитам і потребам громадян (формування мережі; заснування, реорганізація, перепрофілювання (зміна типу), ліквідація закладів освіти; закріплення території обслуговування та ведення обліку дітей; організація підвезення);
 • утримання і розвиток закладів та установ системи освіти (фінансування матеріально-технічного забезпечення закладів системи освіти; створення нового освітнього простору; створення інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування);
 • створення безпечного, здорового освітнього середовища (організація харчування; забезпечення медичного обслуговування у закладах освіти);
 • кадрове забезпечення закладів освіти та професійний розвиток педагогічних працівників (обрання, призначення керівників закладів та установ системи освіти; забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників);
 • прозорість та відкритість у діяльності місцевих органів, співпраця з громадськістю.

Використовуючи інструмент аналізу, Служба та її територіальні органи оперативно співпрацюють з громадами у виконанні завдання забезпечення якості освіти. Адже місцева влада зобов’язана дбати про реалізацію державної політики у сфері освіти й забезпечення її якості на місцях.

Підстави для аналізу діяльності місцевих органів

Аналіз діяльності місцевих органів може відбутися на підставі:

 • доручення Прем’єр-міністра України, Міністра освіти і науки України;
 • ініціативи Державної служби якості освіти та її територіальних органів (зокрема й відповідно до затверджених планів роботи).

Аналізується період часу, що не перевищує трьох років діяльності місцевого органу. За результатами складаються висновки й рекомендації.

Орієнтовний зміст результатів аналізу діяльності місцевих органів

Висновки

 • випадки недотримання вимог законодавства з питань освіти
 • досягнення у забезпеченні якості освіти на відповідній території
 • питання забезпечення якості освіти на відповідній території, які потребують удосконалення

Рекомендації

 • пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності з питань реалізації державної політики у сфері освіти і забезпечення її якості на відповідній території, виконання прав та обов’язків засновником щодо управління закладами освіти
 • вказівки на необхідність усунення порушень вимог законодавства з питань освіти
 • пропозиції заходів для запобігання випадкам недотримання вимог законодавства з питань освіти, усунення причин їх виникнення

Якщо за результатами аналізу виявлено однотипні чи повторювані випадки недотримання вимог законодавства з питань освіти, то надаються узагальнені рекомендації для всіх місцевих органів на відповідній території для запобігання та/або усунення таких випадків.

Відповідно кожна громада отримує інформацію, що може стати основою «дорожньої карти» розвитку й забезпечення якості освіти та освітньої діяльності на відповідній території.

Плани здійснення аналізу діяльності місцевих органів

У 2023 році Державною службою якості освіти заплановано шість аналізів діяльності місцевих органів з питань:

 • дотримання вимог законодавства та забезпечення якості у сфері освіти:
  • професійної (професійно-технічної) (Полтавська та Хмельницька обл.);
  • дошкільної (Рівненська обл.);
  • позашкільної (Черкаська обл.);
 • створення умов для безбар’єрного доступу та якісного навчання дітей з особливими освітніми потребами (Чернігівська обл.);
 • реалізації Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України (Чернівецька обл.).

Крім того, аналіз здійснюватимуть територіальні органи Служби відповідно до своїх планів роботи.

Перейти до вмісту