• Головна /
 • Пресцентр /
 • Організація безпечного освітнього середовища закладу професійної (професійно-технічної) освіти в умовах воєнного стану

Організація безпечного освітнього середовища закладу професійної (професійно-технічної) освіти в умовах воєнного стану

Організація безпечного освітнього середовища закладу професійної (професійно-технічної) освіти в умовах воєнного стану
В умовах масштабного військового вторгнення російської федерації, тривалими ракетно-бомбовими та артилерійськими ударами по цивільній інфраструктурі, у тому числі й закладах освіти, найголовнішим завданням при підготовці їх до роботи в новому 2022/2023 навчальному році є забезпечення безпеки працівників та здобувачів освіти.

Розпочати новий навчальний рік в очній або очно-дистанційній формі зможуть лише ті заклади освіти, фонд захисних споруд цивільного захисту яких відповідає встановленим вимогам.

Повноваження і обов’язки керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти

Питанням забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання та праці значну увагу приділено в Орієнтовних критеріях оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу професійної (професійно-технічної) освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти, наведених у Методичних рекомендаціях з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.05.2021 № 509.

Перелік питань, що підлягають перевірці у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, визначено розділом І уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (далі – Акт), затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2019 № 1405. Значна частина питань стосується саме організації безпечного освітнього середовища. Розглянемо детальніше окремі з них.

Штатний розпис закладу освіти

Штатний розпис закладу освіти розроблено в межах затвердженого фонду оплати праці з дотриманням вимог, передбачених Типовими штатними нормативами професійно-технічних навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1204 (далі — Типові штатні нормативи), з урахуванням:

 • типу закладу освіти;
 • контингенту учнів, слухачів, кількості груп;
 • режиму роботи закладу;
 • площ;
 • наявності навчально-виробничих майстерень і навчальних господарств;
 • парку навчального обладнання.

Керівникам закладів освіти надано право у разі виробничої необхідності змінювати штати окремих структурних підрозділів. При цьому заміна посад працівників може здійснюватися лише в межах однієї категорії персоналу. Користуючись наданим правом, окремі керівники нехтують безпекою, яку мають забезпечувати інженер з охорони праці, начальник штабу цивільної оборони, технік (з експлуатації приміщень), черговий по гуртожитку тощо, задля введення до штатного розпису «важливіших» посад.

Вважаємо, що в умовах правового режиму воєнного стану забезпечення керівником закладу освіти належного функціонування служби цивільного захисту та служби охорони праці є обов’язковим.

Психологічний супровід освітнього процесу

Психологічне забезпечення освітнього процесу в закладах освіти здійснює практичний психолог відповідно до Положення про психологічну службу у системі освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 № 509 (далі – Положення про психологічну службу).

На необхідності фахової психологічної підтримки здобувачів освіти і педагогічних працівників наголосив у своєму інтерв’ю порталу Реформа державного управління Голова Державної служби якості освіти України Руслан ГУРАК: «Ще на початку повномасштабної війни ми почали організовувати психологічну підтримку учнів та вчителів. Це виявилося вкрай важливим, адже люди були налякані, читали новини нон-стоп, і вчителі часом не могли опиратися лише на власний ресурс, щоб знайти правильні слова для дітей. Ми не були готові говорити з дітьми про війну, про втрати. Особливо з дітьми, які пережили тимчасову окупацію, багато днів та ночей провели у бомбосховищах, які на власні очі бачили всі жахи, що відбувалися. Під час уроків ставалися панічні атаки, і вчителі не завжди знали, як на це реагувати, що робити».

Вважаємо, що в умовах воєнного стану наявність у закладі освіти практичного психолога є необхідною, адже саме практичний психолог здійснює:

 • психологічне забезпечення освітнього процесу (пункт 4.12.1 розділу І Акта, абзац другий пункту 13 розділу ІІ Положення про психологічну службу);
 • психологічний супровід психічного, розумового, соціального і фізичного розвитку здобувачів освіти (пункт 4.12.2 розділу І Акта, абзац третій пункту 13 розділу ІІ Положення про психологічну службу);
 • психологічну діагностику та аналіз динаміки психічного, розумового і соціального розвитку здобувачів освіти (пункт 4.12.3 розділу І Акта, абзац четвертий пункту 13 розділу ІІ Положення про психологічну службу);
 • психологічний супровід адаптації до умов освітнього процесу (пункт 4.12.4 розділу І Акта, абзац п’ятий пункту 13 розділу ІІ Положення про психологічну службу);
 • реалізацію розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних програм з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти (пункт 4.12.5 розділу І Акта, абзац шостий пункту 13 розділу ІІ Положення про психологічну службу);
 • консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу з питань навчання, виховання здобувачів освіти, особистісного та професійного розвитку (пункт 4.12.6 розділу І Акта, абзац сьомий пункту 13 розділу ІІ Положення про психологічну службу);
 • роботу з постраждалими від насильства дітьми (пункт 4.12.7 розділу І Акта, абзац восьмий пункту 13 розділу ІІ Положення про психологічну службу).

Соціально-педагогічний патронаж закладу освіти

Соціально-педагогічний патронаж здійснює соціальний педагог.

Фаховий соціально-педагогічний патронаж є вкрай важливим, особливо, якщо серед здобувачів освіти є діти, які втратили сім’ю, з сімей, що потрапили у скрутні життєві обставини (внутрішньо переміщені, пережили окупацію, батьки втратили роботу тощо).

Саме соціальний педагог повинен забезпечити:

 • соціально-педагогічний супровід здобувачів освіти, колективу та мікрогруп, осіб, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах (пункт 4.14.1 розділу І Акта, абзац другий пункту 16 розділу ІІ Положення про психологічну службу);
 • просвітницьку та профілактичну роботу серед учасників освітнього процесу з питань запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей, злочинності, алкоголізму, наркоманії (пункту 4.14.2 розділу І Акта, абзац третій пункту 16 розділу ІІ Положення про психологічну службу);
 • вивчення та аналіз соціальних умов розвитку здобувачів освіти, мікроколективу групи, колективу в цілому, молодіжних і громадських організацій (пункт 4.14.3 розділу І Акта, абзац четвертий пункту 16 розділу ІІ Положення про психологічну службу).

Безпечні і нешкідливі умови в закладі освіти

Керівник закладу забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і виховання — ця норма передбачена абзацом десятим частини четвертої статті 24 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» (далі – Закон № 103/98-ВР).

Цілком очевидно, що приведення фонду захисних споруд цивільного захисту (при їх наявності) до встановлених вимог потребує значних фінансових витрат. Хто ж повинен забезпечити фінансування?

Відповідно до пункту 9 Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 138 (далі – Порядок № 138), утримання фонду захисних споруд у готовності до використання за призначенням здійснюється їх балансоутримувачами, тобто власником захисної споруди або юридичною особою, яка утримує її на балансі.

Фінансування закладів, установ і організацій системи освіти здійснюється за рахунок (ч. 2 ст. 78 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, далі — Закон про освіту):

 • коштів відповідних бюджетів;
 • інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансування державних або комунальних закладів професійної (професійно-технічної) освіти, у межах обсягів державного та/або регіонального замовлення, здійснюються на нормативній основі за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів. Установи професійної (професійно-технічної) освіти та заклади професійної (професійно-технічної) освіти інших форм власності утримуються за рахунок коштів відповідних засновників (ч. 2 і 5 ст. 50 Закону № 103/98-ВР).

Засновник закладу освіти – це орган державної влади від імені держави, відповідна рада від імені територіальної громади (громад), фізична та/або юридична особа, рішенням та за рахунок майна яких засновано заклад освіти або які в інший спосіб відповідно до законодавства набули прав і обов’язків засновника (ч. 7 ст. 1 Закону про освіту).

Отже, забезпечити фінансування приведення фонду захисних споруд цивільного захисту до встановлених вимог зобов’язаний відповідний засновник.

Звертаємо увагу керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» щодо окремих аспектів підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану та відновлення економіки» від 19.06.2022 № 2312-IX до завершення процедури передачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти з державної власності у комунальну власність відповідно до статті 27 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» передбачені законом повноваження засновників закладів професійної (професійно-технічної) освіти виконують місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, визначені Кабінетом Міністрів України.

Згідно з абзацом п’ятим підпункту 1 пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 831-р «Питання управління державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованими Міністерству освіти і науки» повноваження здійснення матеріально-технічного і фінансового забезпечення закладів освіти передано обласним і Київській міській держадміністраціям.

Керівникам закладів освіти необхідно потурбуватися про:

 • вивільнення кабінетів, майстерень, лабораторій від навісних полиць, стендів, наочностей, незакріпленого обладнання і устаткування;
 • попереджувальні написи, знаки тощо на об’єктах, що можуть становити потенційну небезпеку для учасників освітнього процесу;
 • обмеження території закладу для несанкціонованого заїзду транспорту і закриття доступу для сторонніх осіб.

Систематично, у терміни визначені законодавством, слід проводити навчання/інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, безпечного виконання робіт, пожежної, техногенної безпеки, правил безпечної поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, з питань надання домедичної допомоги, реагування на випадки травмування або погіршення самопочуття здобувачів освіти та працівників під час освітнього процесу. До проведення навчань/інструктажів доцільно залучати фахівців відповідних служб (охорони праці, надзвичайних ситуацій, медичної тощо).

Особливої уваги потребує питання безпечного перебування у гуртожитку закладу освіти. Необхідно забезпечити систему оповіщення, позначення і відпрацювання шляхів евакуації, вільний доступ до укриття у будь-який час доби, цілодобове чергування в гуртожитку працівників закладу освіти.

Архітектурна доступність закладу освіти

У закладі освіти має бути забезпечено архітектурну доступність території та будівель, у тому числі захисних споруд цивільного захисту, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (ч. 4 ст. 20 Закону про освіту; абз. 6 п. 6 Порядку № 138).

Безпечне освітнє середовище

Керівник закладу освіти забезпечує створення в закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування) (абз. 10 ч. 3 ст. 26 Закону про освіту.

Забезпечення виконання вимоги, зазначеної вище, повинно бути на постійному контролі керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти, адже у новому навчальному році до освітнього процесу приєднаються першокурсники, також у закладі освіти можуть розпочати або продовжувати навчання здобувачі освіти з числа внутрішньо переміщених осіб. Ці обставини обов’язково повинні бути враховані при розробленні антибулінгової політики.

Окрім того, керівник закладу освіти:

 • розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) (п. 8.4.12 розділу І Акта, абз. 11 ч. 3 ст. 26 Закону про освіту);
 • розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування (п. 8.4.13 розділу І Акта, абз. 12 ч. 3 ст. 26 Закону про освіту);
 • забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування) (п. 8.4.14 розділу І Акта, абз. 13 ч. 3 ст. 26 Закону про освіту);
 • повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) у закладі освіти (п. 8.4.15 розділу І Акта, абз. 14 ч. 3 ст. 26 Закону про освіту).

Посадові інструкції з блоком питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності

Керівник закладу освіти затверджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів, працівників з обов’язковим блоком питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності. Така норма передбачена підпунктом 1 розділу IV Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669.

Вважаємо за необхідне наголосити на повноваженні й обов’язку керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти переглянути посадові інструкції працівників з метою приведення їх до особливостей функціонування закладу освіти в умовах правового режиму воєнного стану.

Звертаємо увагу, що для допомоги закладам освіти під час підготовки до нового навчального року, забезпечення якісного освітнього процесу і безпечного освітнього середовища Міністерством освіти і науки України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій розроблено ряд рекомендацій:

 1. лист Міністерства освіти і науки України «Про підготовку до початку 2022/23 навчального року та особливості організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» від 29.06.2022 № 1/7234-22;
 2. лист Міністерства освіти і науки України «Про оптимізацію виконання заходів з підготовки закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану» від 26.07.2022 № 1/8462-22;
 3. лист Державної служби України з надзвичайних ситуацій «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти» від 14.06.2022 № 03-1870/162-2;
 4. Пам’ятка засновника (керівника) закладу освіти щодо організації створення фонду захисних споруд цивільного захисту та організації укриття у ньому здобувачів освіти та персоналу;
 5. Алгоритм дій закладів освіти щодо укриття в захисних спорудах;
 6. Примірний алгоритм дій населення за сигналами оповіщення цивільного захисту «Увага всім», «Повітряна тривога».
Організація безпечного освітнього середовища закладу професійної (професійно-технічної) освіти в умовах воєнного стану
Організація безпечного освітнього середовища закладу професійної (професійно-технічної) освіти в умовах воєнного стану
В умовах масштабного військового вторгнення російської федерації, тривалими ракетно-бомбовими та артилерійськими ударами по цивільній інфраструктурі, у тому числі й закладах освіти, найголовнішим завданням при підготовці їх до роботи в новому 2022/2023 навчальному році є забезпечення безпеки працівників та здобувачів освіти.

Розпочати новий навчальний рік в очній або очно-дистанційній формі зможуть лише ті заклади освіти, фонд захисних споруд цивільного захисту яких відповідає встановленим вимогам.

Повноваження і обов’язки керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти

Питанням забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання та праці значну увагу приділено в Орієнтовних критеріях оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу професійної (професійно-технічної) освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти, наведених у Методичних рекомендаціях з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.05.2021 № 509.

Перелік питань, що підлягають перевірці у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, визначено розділом І уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (далі – Акт), затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2019 № 1405. Значна частина питань стосується саме організації безпечного освітнього середовища. Розглянемо детальніше окремі з них.

Штатний розпис закладу освіти

Штатний розпис закладу освіти розроблено в межах затвердженого фонду оплати праці з дотриманням вимог, передбачених Типовими штатними нормативами професійно-технічних навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1204 (далі — Типові штатні нормативи), з урахуванням:

 • типу закладу освіти;
 • контингенту учнів, слухачів, кількості груп;
 • режиму роботи закладу;
 • площ;
 • наявності навчально-виробничих майстерень і навчальних господарств;
 • парку навчального обладнання.

Керівникам закладів освіти надано право у разі виробничої необхідності змінювати штати окремих структурних підрозділів. При цьому заміна посад працівників може здійснюватися лише в межах однієї категорії персоналу. Користуючись наданим правом, окремі керівники нехтують безпекою, яку мають забезпечувати інженер з охорони праці, начальник штабу цивільної оборони, технік (з експлуатації приміщень), черговий по гуртожитку тощо, задля введення до штатного розпису «важливіших» посад.

Вважаємо, що в умовах правового режиму воєнного стану забезпечення керівником закладу освіти належного функціонування служби цивільного захисту та служби охорони праці є обов’язковим.

Психологічний супровід освітнього процесу

Психологічне забезпечення освітнього процесу в закладах освіти здійснює практичний психолог відповідно до Положення про психологічну службу у системі освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 № 509 (далі – Положення про психологічну службу).

На необхідності фахової психологічної підтримки здобувачів освіти і педагогічних працівників наголосив у своєму інтерв’ю порталу Реформа державного управління Голова Державної служби якості освіти України Руслан ГУРАК: «Ще на початку повномасштабної війни ми почали організовувати психологічну підтримку учнів та вчителів. Це виявилося вкрай важливим, адже люди були налякані, читали новини нон-стоп, і вчителі часом не могли опиратися лише на власний ресурс, щоб знайти правильні слова для дітей. Ми не були готові говорити з дітьми про війну, про втрати. Особливо з дітьми, які пережили тимчасову окупацію, багато днів та ночей провели у бомбосховищах, які на власні очі бачили всі жахи, що відбувалися. Під час уроків ставалися панічні атаки, і вчителі не завжди знали, як на це реагувати, що робити».

Вважаємо, що в умовах воєнного стану наявність у закладі освіти практичного психолога є необхідною, адже саме практичний психолог здійснює:

 • психологічне забезпечення освітнього процесу (пункт 4.12.1 розділу І Акта, абзац другий пункту 13 розділу ІІ Положення про психологічну службу);
 • психологічний супровід психічного, розумового, соціального і фізичного розвитку здобувачів освіти (пункт 4.12.2 розділу І Акта, абзац третій пункту 13 розділу ІІ Положення про психологічну службу);
 • психологічну діагностику та аналіз динаміки психічного, розумового і соціального розвитку здобувачів освіти (пункт 4.12.3 розділу І Акта, абзац четвертий пункту 13 розділу ІІ Положення про психологічну службу);
 • психологічний супровід адаптації до умов освітнього процесу (пункт 4.12.4 розділу І Акта, абзац п’ятий пункту 13 розділу ІІ Положення про психологічну службу);
 • реалізацію розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних програм з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти (пункт 4.12.5 розділу І Акта, абзац шостий пункту 13 розділу ІІ Положення про психологічну службу);
 • консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу з питань навчання, виховання здобувачів освіти, особистісного та професійного розвитку (пункт 4.12.6 розділу І Акта, абзац сьомий пункту 13 розділу ІІ Положення про психологічну службу);
 • роботу з постраждалими від насильства дітьми (пункт 4.12.7 розділу І Акта, абзац восьмий пункту 13 розділу ІІ Положення про психологічну службу).

Соціально-педагогічний патронаж закладу освіти

Соціально-педагогічний патронаж здійснює соціальний педагог.

Фаховий соціально-педагогічний патронаж є вкрай важливим, особливо, якщо серед здобувачів освіти є діти, які втратили сім’ю, з сімей, що потрапили у скрутні життєві обставини (внутрішньо переміщені, пережили окупацію, батьки втратили роботу тощо).

Саме соціальний педагог повинен забезпечити:

 • соціально-педагогічний супровід здобувачів освіти, колективу та мікрогруп, осіб, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах (пункт 4.14.1 розділу І Акта, абзац другий пункту 16 розділу ІІ Положення про психологічну службу);
 • просвітницьку та профілактичну роботу серед учасників освітнього процесу з питань запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей, злочинності, алкоголізму, наркоманії (пункту 4.14.2 розділу І Акта, абзац третій пункту 16 розділу ІІ Положення про психологічну службу);
 • вивчення та аналіз соціальних умов розвитку здобувачів освіти, мікроколективу групи, колективу в цілому, молодіжних і громадських організацій (пункт 4.14.3 розділу І Акта, абзац четвертий пункту 16 розділу ІІ Положення про психологічну службу).

Безпечні і нешкідливі умови в закладі освіти

Керівник закладу забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і виховання — ця норма передбачена абзацом десятим частини четвертої статті 24 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» (далі – Закон № 103/98-ВР).

Цілком очевидно, що приведення фонду захисних споруд цивільного захисту (при їх наявності) до встановлених вимог потребує значних фінансових витрат. Хто ж повинен забезпечити фінансування?

Відповідно до пункту 9 Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 138 (далі – Порядок № 138), утримання фонду захисних споруд у готовності до використання за призначенням здійснюється їх балансоутримувачами, тобто власником захисної споруди або юридичною особою, яка утримує її на балансі.

Фінансування закладів, установ і організацій системи освіти здійснюється за рахунок (ч. 2 ст. 78 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, далі — Закон про освіту):

 • коштів відповідних бюджетів;
 • інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансування державних або комунальних закладів професійної (професійно-технічної) освіти, у межах обсягів державного та/або регіонального замовлення, здійснюються на нормативній основі за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів. Установи професійної (професійно-технічної) освіти та заклади професійної (професійно-технічної) освіти інших форм власності утримуються за рахунок коштів відповідних засновників (ч. 2 і 5 ст. 50 Закону № 103/98-ВР).

Засновник закладу освіти – це орган державної влади від імені держави, відповідна рада від імені територіальної громади (громад), фізична та/або юридична особа, рішенням та за рахунок майна яких засновано заклад освіти або які в інший спосіб відповідно до законодавства набули прав і обов’язків засновника (ч. 7 ст. 1 Закону про освіту).

Отже, забезпечити фінансування приведення фонду захисних споруд цивільного захисту до встановлених вимог зобов’язаний відповідний засновник.

Звертаємо увагу керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» щодо окремих аспектів підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану та відновлення економіки» від 19.06.2022 № 2312-IX до завершення процедури передачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти з державної власності у комунальну власність відповідно до статті 27 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» передбачені законом повноваження засновників закладів професійної (професійно-технічної) освіти виконують місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, визначені Кабінетом Міністрів України.

Згідно з абзацом п’ятим підпункту 1 пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 831-р «Питання управління державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованими Міністерству освіти і науки» повноваження здійснення матеріально-технічного і фінансового забезпечення закладів освіти передано обласним і Київській міській держадміністраціям.

Керівникам закладів освіти необхідно потурбуватися про:

 • вивільнення кабінетів, майстерень, лабораторій від навісних полиць, стендів, наочностей, незакріпленого обладнання і устаткування;
 • попереджувальні написи, знаки тощо на об’єктах, що можуть становити потенційну небезпеку для учасників освітнього процесу;
 • обмеження території закладу для несанкціонованого заїзду транспорту і закриття доступу для сторонніх осіб.

Систематично, у терміни визначені законодавством, слід проводити навчання/інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, безпечного виконання робіт, пожежної, техногенної безпеки, правил безпечної поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, з питань надання домедичної допомоги, реагування на випадки травмування або погіршення самопочуття здобувачів освіти та працівників під час освітнього процесу. До проведення навчань/інструктажів доцільно залучати фахівців відповідних служб (охорони праці, надзвичайних ситуацій, медичної тощо).

Особливої уваги потребує питання безпечного перебування у гуртожитку закладу освіти. Необхідно забезпечити систему оповіщення, позначення і відпрацювання шляхів евакуації, вільний доступ до укриття у будь-який час доби, цілодобове чергування в гуртожитку працівників закладу освіти.

Архітектурна доступність закладу освіти

У закладі освіти має бути забезпечено архітектурну доступність території та будівель, у тому числі захисних споруд цивільного захисту, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (ч. 4 ст. 20 Закону про освіту; абз. 6 п. 6 Порядку № 138).

Безпечне освітнє середовище

Керівник закладу освіти забезпечує створення в закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування) (абз. 10 ч. 3 ст. 26 Закону про освіту.

Забезпечення виконання вимоги, зазначеної вище, повинно бути на постійному контролі керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти, адже у новому навчальному році до освітнього процесу приєднаються першокурсники, також у закладі освіти можуть розпочати або продовжувати навчання здобувачі освіти з числа внутрішньо переміщених осіб. Ці обставини обов’язково повинні бути враховані при розробленні антибулінгової політики.

Окрім того, керівник закладу освіти:

 • розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) (п. 8.4.12 розділу І Акта, абз. 11 ч. 3 ст. 26 Закону про освіту);
 • розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування (п. 8.4.13 розділу І Акта, абз. 12 ч. 3 ст. 26 Закону про освіту);
 • забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування) (п. 8.4.14 розділу І Акта, абз. 13 ч. 3 ст. 26 Закону про освіту);
 • повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) у закладі освіти (п. 8.4.15 розділу І Акта, абз. 14 ч. 3 ст. 26 Закону про освіту).

Посадові інструкції з блоком питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності

Керівник закладу освіти затверджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів, працівників з обов’язковим блоком питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності. Така норма передбачена підпунктом 1 розділу IV Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669.

Вважаємо за необхідне наголосити на повноваженні й обов’язку керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти переглянути посадові інструкції працівників з метою приведення їх до особливостей функціонування закладу освіти в умовах правового режиму воєнного стану.

Звертаємо увагу, що для допомоги закладам освіти під час підготовки до нового навчального року, забезпечення якісного освітнього процесу і безпечного освітнього середовища Міністерством освіти і науки України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій розроблено ряд рекомендацій:

 1. лист Міністерства освіти і науки України «Про підготовку до початку 2022/23 навчального року та особливості організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» від 29.06.2022 № 1/7234-22;
 2. лист Міністерства освіти і науки України «Про оптимізацію виконання заходів з підготовки закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану» від 26.07.2022 № 1/8462-22;
 3. лист Державної служби України з надзвичайних ситуацій «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти» від 14.06.2022 № 03-1870/162-2;
 4. Пам’ятка засновника (керівника) закладу освіти щодо організації створення фонду захисних споруд цивільного захисту та організації укриття у ньому здобувачів освіти та персоналу;
 5. Алгоритм дій закладів освіти щодо укриття в захисних спорудах;
 6. Примірний алгоритм дій населення за сигналами оповіщення цивільного захисту «Увага всім», «Повітряна тривога».
Перейти до вмісту