• Головна /
  • Пресцентр /
  • Індивідуальна освітня траєкторія: запитання й відповіді для директора школи

Індивідуальна освітня траєкторія: запитання й відповіді для директора школи

Індивідуальна освітня траєкторія: запитання й відповіді для директора школи
Індивідуальна освітня траєкторія у класичному розумінні — це персональний шлях розвитку здібностей, особистісних якостей і психічних процесів дитини.

В основі індивідуальної траєкторії лежить дитиноцентризм. Вона має на меті забезпечити максимально сприятливі умови для навчання й розвитку кожного учня.

Втім в умовах війни індивідуальна освітня траєкторія набула також нового значення — дедалі частіше школи, особливо в регіонах, що постраждали від військових дій і звідки вимушено виїхала велика кількість дітей, застосовують індивідуальні освітні траєкторії для організації навчання учнів, які тимчасово проживають в іншій місцевості або за кордоном. Це дає змогу школам забезпечити достатню гнучкість освітнього процесу, не вносячи кардинальних змін до навантаження вчителів.

Державна служба якості освіти спільно з експертами ініціативи «Збереження доступу до шкільної освіти», що впроваджується в межах проекту “Супровід урядових реформ в Україні” (SURGe), підготували відповіді на найпоширеніші питання про індивідуальну освітню траєкторію та її важливість в умовах війни.

Чому індивідуальна освітня траєкторія особливо актуальна під час війни?

В контексті війни у мільйонів українських дітей з’явилася одна спільна причина, через яку вони потребують індивідуального підходу. Ця причина — неможливість відвідувати школу разом з іншими учнями, іноді навіть у дистанційному режимі. Це спричинено, зокрема, тим, що діти перебувають у різних країнах в умовах тимчасового прихистку. Для більшості таких учнів можна застосувати термін «з особливими освітніми потребами» у широкому його розумінні.

Водночас стратегічно важливо забезпечити для всіх дітей доступ до освіти, налагодити якісний освітній процес. У такому контексті індивідуальні освітні траєкторії, які в умовах реформи розглядалися як один зі шляхів забезпечення рівного доступу до освіти, зараз набувають особливого значення.

Кроки, які має зробити школа для забезпечення індивідуальної траєкторії розвитку учнів

Для кого слід застосовувати індивідуальну освітню траєкторію?

Індивідуальна освітня траєкторія може застосовуватися до будь-якої дитини. В ідеальному розумінні індивідуалізації потребує кожен учень, адже кожен розвивається по-різному.

В умовах війни індивідуальна освітня траєкторія — це одне з оптимальних рішень для дітей, які перебувають за межами країни в умовах тимчасового прихистку, або ж є внутрішньо переміщеними особами, чи не можуть відвідувати заняття через обстріли і небезпечну ситуацію у їхньому регіоні.

Індивідуальна освітня траєкторія застосовується і для дітей з особливими освітніми потребами, і для дітей, які навчаються за індивідуальною формою здобуття освіти.

Як зрозуміти, які діти потребують індивідуальної освітньої траєкторії?

Найчастіше запровадження індивідуальної освітньої траєкторії для дитини відбувається через звернення її батьків з відповідною заявою. Втім, якщо школа не має для цього необхідних ресурсів, вона може відмовити у організації індивідуальних освітніх траєкторій для учнів, батьки яких зробили, наприклад, запит на навчання за іншими навчальними програмами тощо.

Проводячи діагностувальне тестування/вивчення учнів, педагоги також можуть виявити дітей, які потребують індивідуального підходу. Втім у сьогоднішніх умовах очевидним є те, що індивідуалізації потребують перш за все ті діти, які зазнали найбільших освітніх втрат.

Коли варто запроваджувати індивідуальний підхід для учнів, які навчаються на очній формі?

Підставами, що спонукають до застосування індивідуального підходу, можуть бути підвищений інтерес та здібності учня до навчального предмета або, навпаки, повільне опанування навчальної програми з різних причин (через пропуски, хворобу тощо), зниження результатів навчання.

У сучасній ситуації, коли школи реалізують дистанційне або змішане навчання, а учні перебувають в різних умовах через військові дії, індивідуальні освітні траєкторії можуть сприяти забезпеченню гнучкості навчання для окремих учнів.

Чи обов’язково розробляти окремий документ «індивідуальна траєкторія розвитку»?

Для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учнів розробляється індивідуальний навчальний план та, за потреби, індивідуальна програма розвитку (для учнів з особливими освітніми потребами). Окремий документ, де визначається індивідуальна освітня траєкторія, не розробляється.

Для індивідуальної роботи з учнями, які навчаються очно, але не відвідують заклад освіти у зв’язку із воєнними діями чи потребують індивідуального підходу, індивідуальний план може розроблятися педагогами, якщо вони вбачають у цьому потребу.

У який випадках розробляється індивідуальна програма розвитку?

Індивідуальна програма розвитку розробляється лише для дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються на інклюзивному навчанні. Для внутрішньо переміщених осіб або в інших випадках її розробляти не треба.

З чого складається індивідуальна програма розвитку?

Щороку для кожної дитини з особливими освітніми потребами команда супроводу протягом двох тижнів з початку навчання складає індивідуальну програму розвитку (ІПР) учня за формою, визначеною Порядком організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти.

ІПР дуже важливий освітній документ для дитини з особливими освітніми потребами. Це, по суті, дороговказ для педагогів, керівництва школи та батьків дитини, що містить:

  • інформацію про індивідуальні особливості розвитку дитини, рекомендації щодо організації освітнього процесу для неї;
  • перелік навчальних предметів, що потребують адаптації чи модифікації;
  • перелік додаткових психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять, яких потребує учень.

Для яких учнів розробляється індивідуальний навчальний план?

Індивідуальний навчальний план обов’язково розробляється для учнів, які навчаються на інклюзивному навчанні. Для учнів, які навчаються за індивідуальною формою здобуття освіти, індивідуальний навчальний план обов’язковий для педагогічного патронажу та екстернату. Для сімейної (домашньої) форми здобуття освіти індивідуальний план необов’язковий.

Для індивідуальної роботи з учнями, які навчаються очно, але не відвідують заклад освіти у зв’язку із воєнними діями або потребують індивідуального підходу, індивідуальний навчальний план може розроблятися педагогами, якщо вони вбачають у цьому потребу.

Яку інформацію має містити індивідуальний навчальний план?

В індивідуальному плані визначаються цілі та основні заходи, які має відвідувати учень (консультації, контрольні точки) у контексті тем із навчальних предметів за навчальними програмами, а також терміни здачі контрольних точок, проходження оцінювання.

Для учнів, які знаходяться на індивідуальній формі здобуття освіти або очній формі, але за індивідуальною освітньою траєкторією, в індивідуальних навчальних планах можуть співпадати дати та час консультацій і точок оцінювання. Це у свою чергу полегшить школі організацію педагогічного супроводу таких учнів.

Індивідуальний навчальний план для учнів з особливими освітніми потребами має містити цілі, загальний обсяг навчального навантаження та кількість годин на тиждень для вивчення навчального предмета, а також інформацію про адаптацію чи модифікацію змісту освітніх компонентів освітньої програми, послідовність, форму і темп їх засвоєння і очікувані результати навчання.

Як учителям реалізувати індивідуальні освітні траєкторії під час дистанційного чи змішаного навчання?

Учні, які навчаються за індивідуальними освітніми траєкторіями і не можуть відвідувати школу, можуть долучатися до занять онлайн (через Zoom чи інший ресурс) та/або використовувати для навчання електронну платформу.

Водночас таким учням варто давати додаткові ресурси та індивідуальні завдання. Вчителі можуть також за заздалегідь складеним розкладом організовувати для дітей консультації. Для цих консультацій можна використовувати час асинхронних занять, якщо у розкладі є чергування уроків із навчального предмету у синхронному та асинхронному режимі.

Навчання за індивідуальними освітніми траєкторіями можливо також за умови розроблення та застосування вчителем на уроці диференційованих завдань.

Чи оплачується додатково робота вчителів, якщо вони реалізують індивідуальні освітні траєкторії?

Для учнів на сімейній (домашній) формі навчання та екстернаті передбачено окрему оплату праці за проведені консультації (не більше 3 год. на навчальний рік), оцінювання (дві точки оцінювання на сімейній (домашній) формі та одна точка оцінювання на екстернаті) та перевірку письмових робіт. Для учнів на педагогічному патронажі передбачено щотижневе проведення занять.

Для консультування можна також використовувати додаткові навчальні години навчальних планів (варіативну складову).

Як індивідуальні освітні траєкторії впливають на якість освіти в школі?

Наявність індивідуальних освітніх траєкторій у закладі освіти є індикатором якості освітнього процесу. Це оцінюється під час інституційного аудиту, який проводить Державна служба якості освіти. Зокрема, під час аудиту оцінюються такі показники: «Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учнів (у разі потреби)», «У закладі освіти створюються умови для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учнів».

Індивідуальна освітня траєкторія: запитання й відповіді для директора школи
Індивідуальна освітня траєкторія: запитання й відповіді для директора школи
Індивідуальна освітня траєкторія у класичному розумінні — це персональний шлях розвитку здібностей, особистісних якостей і психічних процесів дитини.

В основі індивідуальної траєкторії лежить дитиноцентризм. Вона має на меті забезпечити максимально сприятливі умови для навчання й розвитку кожного учня.

Втім в умовах війни індивідуальна освітня траєкторія набула також нового значення — дедалі частіше школи, особливо в регіонах, що постраждали від військових дій і звідки вимушено виїхала велика кількість дітей, застосовують індивідуальні освітні траєкторії для організації навчання учнів, які тимчасово проживають в іншій місцевості або за кордоном. Це дає змогу школам забезпечити достатню гнучкість освітнього процесу, не вносячи кардинальних змін до навантаження вчителів.

Державна служба якості освіти спільно з експертами ініціативи «Збереження доступу до шкільної освіти», що впроваджується в межах проекту “Супровід урядових реформ в Україні” (SURGe), підготували відповіді на найпоширеніші питання про індивідуальну освітню траєкторію та її важливість в умовах війни.

Чому індивідуальна освітня траєкторія особливо актуальна під час війни?

В контексті війни у мільйонів українських дітей з’явилася одна спільна причина, через яку вони потребують індивідуального підходу. Ця причина — неможливість відвідувати школу разом з іншими учнями, іноді навіть у дистанційному режимі. Це спричинено, зокрема, тим, що діти перебувають у різних країнах в умовах тимчасового прихистку. Для більшості таких учнів можна застосувати термін «з особливими освітніми потребами» у широкому його розумінні.

Водночас стратегічно важливо забезпечити для всіх дітей доступ до освіти, налагодити якісний освітній процес. У такому контексті індивідуальні освітні траєкторії, які в умовах реформи розглядалися як один зі шляхів забезпечення рівного доступу до освіти, зараз набувають особливого значення.

Кроки, які має зробити школа для забезпечення індивідуальної траєкторії розвитку учнів

Для кого слід застосовувати індивідуальну освітню траєкторію?

Індивідуальна освітня траєкторія може застосовуватися до будь-якої дитини. В ідеальному розумінні індивідуалізації потребує кожен учень, адже кожен розвивається по-різному.

В умовах війни індивідуальна освітня траєкторія — це одне з оптимальних рішень для дітей, які перебувають за межами країни в умовах тимчасового прихистку, або ж є внутрішньо переміщеними особами, чи не можуть відвідувати заняття через обстріли і небезпечну ситуацію у їхньому регіоні.

Індивідуальна освітня траєкторія застосовується і для дітей з особливими освітніми потребами, і для дітей, які навчаються за індивідуальною формою здобуття освіти.

Як зрозуміти, які діти потребують індивідуальної освітньої траєкторії?

Найчастіше запровадження індивідуальної освітньої траєкторії для дитини відбувається через звернення її батьків з відповідною заявою. Втім, якщо школа не має для цього необхідних ресурсів, вона може відмовити у організації індивідуальних освітніх траєкторій для учнів, батьки яких зробили, наприклад, запит на навчання за іншими навчальними програмами тощо.

Проводячи діагностувальне тестування/вивчення учнів, педагоги також можуть виявити дітей, які потребують індивідуального підходу. Втім у сьогоднішніх умовах очевидним є те, що індивідуалізації потребують перш за все ті діти, які зазнали найбільших освітніх втрат.

Коли варто запроваджувати індивідуальний підхід для учнів, які навчаються на очній формі?

Підставами, що спонукають до застосування індивідуального підходу, можуть бути підвищений інтерес та здібності учня до навчального предмета або, навпаки, повільне опанування навчальної програми з різних причин (через пропуски, хворобу тощо), зниження результатів навчання.

У сучасній ситуації, коли школи реалізують дистанційне або змішане навчання, а учні перебувають в різних умовах через військові дії, індивідуальні освітні траєкторії можуть сприяти забезпеченню гнучкості навчання для окремих учнів.

Чи обов’язково розробляти окремий документ «індивідуальна траєкторія розвитку»?

Для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учнів розробляється індивідуальний навчальний план та, за потреби, індивідуальна програма розвитку (для учнів з особливими освітніми потребами). Окремий документ, де визначається індивідуальна освітня траєкторія, не розробляється.

Для індивідуальної роботи з учнями, які навчаються очно, але не відвідують заклад освіти у зв’язку із воєнними діями чи потребують індивідуального підходу, індивідуальний план може розроблятися педагогами, якщо вони вбачають у цьому потребу.

У який випадках розробляється індивідуальна програма розвитку?

Індивідуальна програма розвитку розробляється лише для дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються на інклюзивному навчанні. Для внутрішньо переміщених осіб або в інших випадках її розробляти не треба.

З чого складається індивідуальна програма розвитку?

Щороку для кожної дитини з особливими освітніми потребами команда супроводу протягом двох тижнів з початку навчання складає індивідуальну програму розвитку (ІПР) учня за формою, визначеною Порядком організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти.

ІПР дуже важливий освітній документ для дитини з особливими освітніми потребами. Це, по суті, дороговказ для педагогів, керівництва школи та батьків дитини, що містить:

  • інформацію про індивідуальні особливості розвитку дитини, рекомендації щодо організації освітнього процесу для неї;
  • перелік навчальних предметів, що потребують адаптації чи модифікації;
  • перелік додаткових психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять, яких потребує учень.

Для яких учнів розробляється індивідуальний навчальний план?

Індивідуальний навчальний план обов’язково розробляється для учнів, які навчаються на інклюзивному навчанні. Для учнів, які навчаються за індивідуальною формою здобуття освіти, індивідуальний навчальний план обов’язковий для педагогічного патронажу та екстернату. Для сімейної (домашньої) форми здобуття освіти індивідуальний план необов’язковий.

Для індивідуальної роботи з учнями, які навчаються очно, але не відвідують заклад освіти у зв’язку із воєнними діями або потребують індивідуального підходу, індивідуальний навчальний план може розроблятися педагогами, якщо вони вбачають у цьому потребу.

Яку інформацію має містити індивідуальний навчальний план?

В індивідуальному плані визначаються цілі та основні заходи, які має відвідувати учень (консультації, контрольні точки) у контексті тем із навчальних предметів за навчальними програмами, а також терміни здачі контрольних точок, проходження оцінювання.

Для учнів, які знаходяться на індивідуальній формі здобуття освіти або очній формі, але за індивідуальною освітньою траєкторією, в індивідуальних навчальних планах можуть співпадати дати та час консультацій і точок оцінювання. Це у свою чергу полегшить школі організацію педагогічного супроводу таких учнів.

Індивідуальний навчальний план для учнів з особливими освітніми потребами має містити цілі, загальний обсяг навчального навантаження та кількість годин на тиждень для вивчення навчального предмета, а також інформацію про адаптацію чи модифікацію змісту освітніх компонентів освітньої програми, послідовність, форму і темп їх засвоєння і очікувані результати навчання.

Як учителям реалізувати індивідуальні освітні траєкторії під час дистанційного чи змішаного навчання?

Учні, які навчаються за індивідуальними освітніми траєкторіями і не можуть відвідувати школу, можуть долучатися до занять онлайн (через Zoom чи інший ресурс) та/або використовувати для навчання електронну платформу.

Водночас таким учням варто давати додаткові ресурси та індивідуальні завдання. Вчителі можуть також за заздалегідь складеним розкладом організовувати для дітей консультації. Для цих консультацій можна використовувати час асинхронних занять, якщо у розкладі є чергування уроків із навчального предмету у синхронному та асинхронному режимі.

Навчання за індивідуальними освітніми траєкторіями можливо також за умови розроблення та застосування вчителем на уроці диференційованих завдань.

Чи оплачується додатково робота вчителів, якщо вони реалізують індивідуальні освітні траєкторії?

Для учнів на сімейній (домашній) формі навчання та екстернаті передбачено окрему оплату праці за проведені консультації (не більше 3 год. на навчальний рік), оцінювання (дві точки оцінювання на сімейній (домашній) формі та одна точка оцінювання на екстернаті) та перевірку письмових робіт. Для учнів на педагогічному патронажі передбачено щотижневе проведення занять.

Для консультування можна також використовувати додаткові навчальні години навчальних планів (варіативну складову).

Як індивідуальні освітні траєкторії впливають на якість освіти в школі?

Наявність індивідуальних освітніх траєкторій у закладі освіти є індикатором якості освітнього процесу. Це оцінюється під час інституційного аудиту, який проводить Державна служба якості освіти. Зокрема, під час аудиту оцінюються такі показники: «Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учнів (у разі потреби)», «У закладі освіти створюються умови для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учнів».

Перейти до вмісту