• slide_gromad
  • slide_gromad2

освітаукраїни2Сім критеріїв якості.

Незабаром стартуватиме процес акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти. Коли саме це відбудеться, хто оцінюватиме заклади та за якими критеріями, чи вже є дорожня карта для закладів, які акредитуватимуться, – про все це розповідає перший заступник голови Державної служби якості освіти України Олександр ЯКИМЕНКО.

Олександр Якименко повідомив, що запустити процедуру акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти планується вже з початку 2021–2022 навчального року. Запитуємо в Олександра Васильовича, чому вирішили розпочати роботу саме в цей період?

– Ми проаналізували строки дії сертифікатів про акредитацію молодших спеціалістів, які закон дозволяє переоформлювати на сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти. І не виявили жодної, котра передбачає випуск фахових молодших бакалаврів у 2021 році і при цьому не має акредитації (зауважу: це заклади, які подавали відповідну інформацію). Тому вважаємо, що початок наступного навчального року є оптимальним для старту цієї процедури.

– Розкажіть детальніше про мету й особливості проведення таких акредитацій.

– Фактично йдеться про нову процедуру, яка, базуючись на збереженні й розумінні найкращих традицій, практик технікумів і коледжів (що стали тепер закладами фахової передвищої освіти), передбачає вироблення абсолютно нових підходів, цілей та візії цього процесу. Якщо говорити мовою нормативних документів, то у Законі України «Про фахову передвищу освіту» під акредитацією освітньо-професійної програми розуміють оцінювання такої програми й освітньої діяльності закладу фахової передвищої освіти за цією програмою – щодо забезпечення та вдосконалення її якості.

Що ж має стати результатом акредитації освітньо-професійних програм? По-перше, це визначення відповідності її вимогам і критеріям оцінювання якості (окрім відповідних програм, ідеться про освітню діяльність закладу в цілому). По-друге, допомога закладам у визначенні сильних і слабких сторін відповідної програми. Звісно, суспільно значимим результатом є інформування суспільства про рівень якості програми й освітньої діяльності закладу освіти за нею. Результат акредитації також покликаний підтвердити високий рівень фахової передвищої освіти в Україні, а крім того – сприяти інтеграції наших закладів до Європейського освітнього простору.

– Чи зможе цю доволі амбітну мету вповні реалізувати Державна служба якості освіти України?

– Переконаний, що так, адже служба має досвід оцінювання відповідності діяльності закладу освіти вимогам законодавства, а її територіальні підрозділи знають специфіку розвитку і потреби свого регіону – і в загальній середній освіті, і в інших сферах. Тож не дивно, що згідно з пунктом 2 частини першої статті 15 Закону «Про фахову передвищу освіту» саме на нашу установу покладено повноваження щодо проведення акредитації освітньо-професійних програм у сфері фахової перед вищої освіти.

Найближчим часом процедура та механізм проведення акредитації освітньо-професійних програм детально регламентуватимуться на рівні нормативних актів – нині розробляється відповідне положення. Відтак служба зможе повноцінно реалізувати покладені на неї функції.

– Чи вже є певна дорожня карта для закладів, які акредитуватимуться?

– Так, згідно з розробленим проектом Положення про акредитацію у наступному навчальному році заклад освіти, який бажає акредитувати освітньо-професійну програму, має з 1 травня до 1 липня подати відповідну заяву про наміри. Потім, відповідно до графіка прийняття заяв, він повинен подати в електронному вигляді заяву про акредитацію та документи (цей графік служба складе до 1 серпня і розмістить на офіційному веб-сайті).

Безпосередньо проведення акредитаційної експертизи організовуватиме уповноважена службою державна освітня установа. Нині у сфері управління служби перебуває Навчально-методичний центр з питань якості освіти, фахівці якого мають досвід в організації процесу акредитації у сфері вищої освіти. Для проведення акредитаційної експертизи формуватиметься експертна група із двох фахівців із числа осіб, внесених до реєстру експертів служби, один з яких призначається керівником групи, та представника територіального органу служби. Ми пропонуємо, щоб група працювала в основному в дистанційному режимі – це дасть змогу зменшити фінансові витрати. Фахівці ознайомляться з відгуком про результати попереднього аналізу матеріалів акредитаційної справи та матеріалами акредитаційної справи, складуть перелік питань (завдань), які необхідно проаналізувати під час виїзду до місця розташування закладу освіти.

Безпосередньо заклад відвідуватиме, як правило, тільки представник територіального підрозділу служби. Керівник закладу ознайомиться зі звітом експертної групи і матиме право надати до нього мотивовані зауваження. Матеріали розглядатимуть на засіданні Акредитаційної комісії Державної служби якості освіти України, до складу якої, зокрема, входитимуть представники закладів вищої та фахової перед вищої освіти.

– Відповідність яким критеріям свідчитиме про високу якість програми?

– Є сім таких критеріїв, їх ураховуватимуть фахівці під час проведення акредитаційної експертизи, постакредитаційного моніторингу. На ці ж критерії мають зважати заклади освіти під час самооцінювання. Йдеться про структуру і зміст освітньо-професійної програми; організацію прийому на навчання за нею та визнання результатів навчання; організацію освітнього процесу; наявність і ефективність контрольних заходів; оцінювання програмних результатів навчання здобувачів освіти та академічну доброчесність; кадрове забезпечення реалізації програми; освітнє середовище та матеріальні ресурси; систему внутрішнього забезпечення якості освітньо-професійної програми.

При прийнятті рішення про акредитацію освітньо-професійної програми розраховується частка від максимальної суми балів за всіма критеріями. Якщо ця частка складає менше половини від максимально можливої суми, позитивне рішення прийнято бути не може. Також оцінюватиметься за аналогічним принципом кожний окремий критерій. Якщо комісія позитивно не оцінить більше одного з семи критеріїв – програма також не буде акредитована. Наразі готуються методичні вказівки щодо розрахунку критеріїв оцінювання якості освітньо-професійної програми: складається «ялинка», яка дасть змогу поетапно і максимально об’єктивно оцінити якість кожної конкретної програми.

– Хто проводитиме оцінювання?

– Оцінюватимуть експерти, їм у цьому процесі відводиться важлива роль. Тому до них уже визначені чіткі вимоги, ми передбачили можливість навчання і підвищення кваліфікації таких осіб. Їх залучатимуть із числа педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої та вищої освіти. Вони повинні мати досвід педагогічної або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років. Такі експерти не оцінюватимуть заклади освіти в населеному пункті, в якому працюють.

Окреме питання – щодо оплати праці: ми намагалися збалансувати можливості закладів освіти і якість експертизи. Державна служба якості освіти України вже запросила науково-педагогічних і педагогічних працівників долучитися до команди експертів. Із вимогами й умовами роботи можна ознайомитися на офіційному веб-сайті нашої установи: sqe.gov.ua. Сподіваємося, що разом ми досягнемо головної мети – підвищення якості фахової передвищої освіти.

Спілкувався Максим Короденко,

«Освіта України» № 16 від 26 квітня 2021 року.

Інтерв’ю першого заступника Голови Служби Олександра Якименка тижневику "Освіта України" №16, 26.04.2021 
   
 
 
 
 
 

 

банер для сайту
 
Мін'юст
 
Гаряча лінія Державної служби якості освіти України з питань вищої освіти: (044) 236-33-58, (044) 236-50-93; з питань загальної середньої та дошкільної освіти: (044) 236-10-50
Деякі розділи сайту працюють у тестовому режимі.

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше