Громадська рада

Тимчасовий консультативно-дорадчий орган, утворений для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики.

Основними завданнями громадської ради є:

  • сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами
  • сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної, регіональної політики
  • сприяння залученню представників заінтересованих сторін до проведення консультацій з громадськістю та моніторингу результатів формування та реалізації державної, регіональної політики
  • проведення відповідно до законодавства громадського моніторингу за діяльністю органу виконавчої влади
  • здійснення підготовки експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з питань формування та реалізації державної, регіональної політики

У своїй діяльності громадська рада керується:

  • Конституцією та законами України
  • Указами Президента України
  • Постановами Верховної Ради України
  • Актами Кабінету Міністрів України
  • Положенням про громадську раду

Склад громадської ради

Затверджено наказом Державної служби якості освіти України від 12.11.2018 № 01-11/25