Інформація для оприлюднення у сфері загальної середньої освіти

з/п

Нормативно-правовий акт
Назва Дата і номер
1 2 3
Закони України
1 Закон України «Про освіту»

від 05 вересня 2017 року

№ 2145-VIII

2 Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16 січня 2020 року
№ 463-IX
Постанови Кабінету Міністрів України
1

Про затвердження Положення про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання

від 05 листопада 1999 р. № 2061
2 Положення про військовий (військово-морський, військово-спортивний) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою від 30 червня 2021 р. № 672
3 Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності від 27 серпня 2010 р. № 796
4 Про затвердження Положення про опорний заклад освіти від 19 червня 2019 р. № 532
5 Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти від 15 вересня 2021 р. № 957
6 Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти від 23 листопада 2011 р. № 1392
7 Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів від 13 вересня 2017 р. № 684
8 Про затвердження Державного стандарту початкової освіти від 21 лютого 2018 р. № 87
9 Про затвердження Положення про санаторну школу від 21 листопада 2018 р. № 1026
10 Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр від 03 листопада 2021 р. № 1132
11 Про затвердження Положення про науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат від 22 травня 2019 р. № 438
12 Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників від 21 серпня 2019 р. № 800
13 Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку від 24 березня 2021 р. № 305
14 Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти від 20 січня 2021 р. № 31
15 Положення про мистецький ліцей від 23 грудня 2020 р. № 1313
16 Про затвердження Порядку проживання та утримання учнів у пансіонах закладів освіти від 03 листопада 2021 р. № 1131
Накази центральних органів виконавчої влади України
1 Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

Наказ Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 року за № 56

2 Про затвердження Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2000 року № 579

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2000 року за № 923/5144

3 Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» Наказ Міністерства освіти і науки України
від 17 березня 2015 року № 306Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 року за № 354/26799
4 Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах Наказ Міністерства освіти і науки України
від 20 лютого 2002 року № 128Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 березня 2002 року за № 229/6517
5 Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами Наказ Міністерства освіти і науки України,
Міністерства економіки України,
Міністерства фінансів України від
23 липня 2010 року № 736/902/758Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за № 1196/18491
6 Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників Наказ Міністерства освіти і науки України
від 06 жовтня 2010 року № 930Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550
7 Про затвердження Положення
про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах
Наказ Міністерства освіти і науки України
від 09 грудня 2010 року № 1224Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 року за № 1412/18707
8 Про затвердження Порядку переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання Наказ Міністерства освіти і науки України
від 14 липня 2015 року № 762Зареєстровано в Міністерстві юстиції України30 липня 2015 року за № 924/27369
9 Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти Наказ Міністерства освіти і науки України
від 26 грудня 2017 року № 1669Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 січня 2018 року за № 100/31552
10 Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти Наказ Міністерства освіти і науки України
від 16 квітня 2018 року № 367Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за № 564/32016
11 Про затвердження Положення про психологічну службу
у системі освіти України
Наказ Міністерства освіти і науки України
від 22 травня 2018 року № 509Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 року за № 885/32337
12 Про затвердження Порядку створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти Наказ Міністерства освіти і науки України
від 25 червня 2018 року № 677Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 липня 2018 року за № 865/32317
13 Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти Наказ Міністерства освіти і науки України
від 25 червня 2018 року № 676Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 року за № 1028/32480
14 Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти Наказ Міністерства освіти і науки України
від 01 серпня 2018 року № 831Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 року за № 45/32397
15 Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації Наказ Міністерства освіти і науки України
від 07 грудня 2018 року № 1369Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979
16 Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу Наказ Міністерства освіти і науки України
від 16 травня 2019 року
№ 659Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 червня 2019 року за № 612/33583
17 Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи

Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016  № 944

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 серпня 2016 року за № 1187/29317

18 Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій

Наказ Міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2020 року  № 574

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 травня 2020 року за № 410/34693

19 Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 лютого 2020 року № 143

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 березня 2020 року за № 258/34541

20 Про затвердження Типового переліку обладнання та інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень закладів освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти науки

Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.07.2020  № 889

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

13 серпня 2020 р.за № 777/35060

21 Про затвердження Типового переліку допоміжних засобів для навчання (спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України від

23 квітня 2018 року № 414

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2018 року за № 582/32034

21 Положення про інституційну та дуальну форми здобуття повної загальної середньої освіти Наказ Міністерства освіти і науки України
від 23 квітня 2019 року № 536Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 19 квітня 2021 року за № 529/36151
22 Деякі питання організації дистанційного навчання Наказ Міністерства освіти і науки України від
08 вересня 2020 року № 1115Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 року за № 941/35224
23 Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти Наказ Міністерства освіти і науки України
від 12 січня 2016 року № 8Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 184/28314
24 Типові штатні нормативи закладів загальної середньої освіти Наказ Міністерства освіти і науки України від
06 грудня 2010 року № 1205Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за № 1308/18603
25 Про затвердження Типових штатних нормативів навчально-реабілітаційних центрів Наказ Міністерства освіти і науки України від
03 липня 2020 року № 890Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 липня 2020 року за № 681/34964
26 Про затвердження Типових штатних нормативів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку Наказ Міністерства освіти і науки України від
05 грудня 2008 року № 1105Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2008 року за № 1250/15941
27 Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних наукових ліцеїв та наукових ліцеїв-інтернатів

Наказ Міністерства освіти і науки України від

12 грудня 2019 року № 1553

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2020 року за № 174/34457

28 Порядок вступу на наступний рівень освіти здобувачів спеціалізованої освіти, які здобувають освіту за наскрізними освітніми програмами Наказ Міністерства освіти і науки України від
14 січня 2019 року № 28Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2019 року за № 124/33095
29 Порядок переведення учнів на наступний рік навчання в закладах спеціалізованої освіти наукового профілю

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 268

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2021 року за № 494/36116

30 Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13квітня 2011 року № 329

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 566/19304

31 Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 року № 1646

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 року за № 111/34394

32

Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури

Наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2009 року № 518/674

Зареєстровано в Міністерстві  юстиції України 17 серпня 2009 р. за № 773/16789