Інформація для оприлюднення у сфері позашкільної освіти

  1. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 187 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері позашкільної освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти»

 

  1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.06.2019 № 818 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері позашкільної освіти», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 липня 2019 р. за № 731/33702.

 

  1. Форма акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері позашкільної освіти

 

  1. Перелік питань для проведення заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері позашкільної освіти

 

  1. Перелік суб’єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) щодо дотримання вимог законодавства у сфері позашкільної освіти у 2020 році

 

  1. Перелік суб’єктів господарювання за ступенями ризику від провадження господарської діяльності у сфері позашкільної освіти, щодо яких здійснювалися заходи державного нагляду (контролю) у 2019 році

з/п

Нормативно-правовий акт
Найменування Дата і номер Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін’юсті
I. Закони України
1.1 Закон України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII  
1.2 Закон України «Про позашкільну освіту» від 22 червня 2000 року № 1841-III  
II. Постанови Кабінету Міністрів України
2.1 Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад (Положення про позашкільний навчальний заклад) від 06 травня 2001 року № 433  
2.2 Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування (Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків) від 04 серпня 2000 року № 1222  
2.3 Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт (Порядок розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт) від 17 серпня 1998 року № 1295  
2.4 Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників (Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників) від 14 червня 2000 року № 963  
III. Накази центральних органів виконавчої влади України
3.1 Про Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів (Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України) Наказ Міністерства освіти України від 20 грудня 1993 року № 455 02 червня 1994 року за № 121/330
3.2 Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти) Наказ Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102 27 травня 1993 року за № 56
3.3 Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 травня 2019 року № 659 13 червня 2019 р.
за № 612/33583
3.4 Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту (Порядок видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту) Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2001 року № 510 06 вересня 2001 року за № 788/5979
3.5 Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів (Типові штатні нормативи позашкільних навчальних закладів) Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 31 жовтня 2012 року № 1230 19 листопада 2012 року за № 1935/22247
3.6 Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах) Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 року № 651 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2008 року № 1123) 20 серпня 2004 року за № 1036/9635
3.7 Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях (Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях) Наказ Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5 22 червня 2015 року за № 736/27181
3.8 Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників (Типове положення про атестацію педагогічних працівників) Наказ Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930 14 грудня 2010 року за № 1255/18550
3.9 Питання атестації педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури (Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури) Наказ Міністерства культури України від 12 липня 2018 року № 628 16 серпня 2018 року за № 926/32378