Інформація для оприлюднення у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

  1. Постанова Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 253 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти»
  2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2019 № 1405 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2019 р. за № 1296/34267
  3. Форма акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
  4. Перелік питань для проведення заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
  5. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
  6. Перелік суб’єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) щодо дотримання вимог законодавства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у 2021 році
  7. Перелік суб’єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) щодо дотримання вимог законодавства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у 2020 році

з/п

Нормативно-правовий акт
Найменування Дата і номер Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін’юсті
І. Закони України
1 Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»

10 лютого 1998 року

№ 103/98-ВР

 
2 Закон України «Про освіту» 05 вересня 2017 року
№ 2145-VIII
 
ІІ. Постанови Кабінету Міністрів України
1 Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 05 квітня 1994 року № 226  
2 Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами закладів професійної (професійно-технічної) освіти виробничого навчання та виробничої практики 07 червня 1999 року № 992  
3 Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників 14 червня 2000 року № 963  
4 Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних
осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури,
науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування
04 серпня 2000 року № 1222  
5 Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної  освіти 17 серпня 2002 року № 1135  
6 Питання стипендіального забезпечення 12 липня 2004 року № 882  
7 Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням 27 серпня 2010 року № 784  
8 Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності 27 серпня 2010 року № 796  
9 Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком
на додану вартість
02 лютого 2011 року № 116  
10 Про затвердження Порядку забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають
освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти
17 квітня 2019 року № 331  
ІІІ. Накази центральних органів виконавчої влади України
1 Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

Наказ Міністерства освіти України

від 15 квітня 1993 року № 102

27 травня 1993 року

за № 56

2 Про Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів Наказ Міністерства освіти України
від 20 грудня 1993 року № 455
02 червня 1994 року
за № 121/330
3 Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти України

від 31 грудня 1998 року
№ 201/469

01 березня 1999 року

за № 124/3417

4 Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах  Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України
від 01 червня 2005 року
№ 242/329
15 червня 2005 року за № 661/10941
5 Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 30 травня 2006 року № 419

15 червня 2006 року

за  № 711/12585

6 Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників Наказ Міністерства освіти і науки України
від 06 жовтня 2010 року № 930

14 грудня 2010 року

за № 1255/18550

7 Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 06 грудня 2010 року № 1204

25 січня 2011 року

за № 114/18852

8 Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів Наказ Міністерства юстиції України
від 12 квітня 2012 року № 578/5
17 квітня 2012 року
за № 571/20884
9 Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 14 травня 2013 року № 499

29 травня 2013 року

за № 823/23355

10 Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку документів про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка Наказ Міністерства освіти і науки  України
від 02 квітня 2015 року
№ 387
16 квітня 2015 року
за № 426/26871
11 Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях Наказ Міністерства юстиції України
від 18 червня 2015 року
№ 1000/5
22 червня 2015 року
за № 736/27181
12 Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти Наказ Міністерства освіти і науки України
від 26 грудня 2017 року № 1669

23 січня 2018 року

за № 100/31552

13 Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України Наказ Міністерства освіти і науки України
від 22 травня 2018 року № 509
31 липня 2018 року
за № 885/32337
14 Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 16 травня 2019 року № 659

13 червня 2019 року

за № 612/33583