Інформація для оприлюднення у сфері дошкільної освіти

  1. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2019 р. № 11 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти»
  2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.08.2019 № 1070 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері дошкільної освіти», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2019 р. за № 1005/33976.
  3. Форма акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері дошкільної освіти
  4. Форма № 1 до переліку питань для проведення заходів державного нагляду (контролю)
  5. Перелік суб’єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) щодо дотримання вимог законодавства у сфері дошкільної освіти у 2020 році
  6. Перелік суб’єктів господарювання за ступенями ризику від провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти, щодо яких здійснювалися заходи державного нагляду (контролю) у 2019 році

з/п

Нормативно-правовий акт
Найменування Дата і номер Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін’юсті
І. Закони України
1 Про дошкільну освіту від 11 липня 2001 року № 2628-III  
2 Про освіту від 05 вересня 2017 року № 2628-III  
ІІ. Постанови Кабінету Міністрів України
1 Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування від 04 серпня 2000 року № 1222  
2 Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі від 14 червня 2002 року № 826  
3 Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад від 12 березня 2003 року № 305  
4 Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів від 05 жовтня 2009 року № 1122  
5 Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр від 12 липня 2017 року № 545  
ІІІ. Накази центральних органів виконавчої влади України
1 Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти Наказ Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102 27 травня 1993 року за № 56
2 Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 128 06 березня 2002 року за № 229/6517
3 Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30 серпня 2005 року № 432/496 22 вересня 2005 року за № 1090/11370
4 Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 27 березня 2006 року № 240/165 11 квітня 2006 року за № 414/12288
5 Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 року № 298/227 05 травня 2006 року за № 523/12397
6 Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року № 736/902/758 30 листопада 2010 року за № 1196/18491
7 Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників Наказ Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930 14 грудня 2010 року за № 1255/18550
8 Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів Наказ Міністерства освіти і науки України від 04 листопада 2010 року № 1055 23 листопада 2010 року за № 1157/18452
9 Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06 лютого 2015 року № 104/52 26 лютого 2015 року за № 224/26669
10 Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2015 року

№ 446

13 травня 2015 року за № 520/26965
11 Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях

Наказ Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року

№ 1000/5

22 червня 2015 року за № 736/27181
12 Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти Наказ Міністерства освіти і науки України від 26 грудня 2017 року № 1669 23 січня 2018 року за № 100/31552
13 Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 травня 2019 року

№ 659

13 червня 2019 року за № 612/33583