Опитування з питань забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти 


Поширені запитання/відповіді у сфері вищої та фахової перед вищої освіти

Що вважають порушенням заявники у сфері вищої та фахової передвищої освіти

1. Чому заклади вищої освіти (ЗВО) своєчасно не видають дипломи? У які строки повинен ЗВО видати диплом про освіту?

Диплом і додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка видається по завершенню навчання. Завершенням навчання є наказ про відрахування у зв’язку із завершенням навчання.

Порядком замовлення, виготовлення, видачі, обліку документів про вищу освіту та додатків до дипломів європейського зразка, затвердженим наказом МОН від 06.03.2015 № 249 (у редакції наказу МОН від 02.11.2020 № 1351), передбачено, що видача документів про вищу освіту (дублікатів документів) здійснюється на підставі наказу керівника закладу освіти та засвідчується в журналі реєстрації виданих документів про вищу освіту підписами як особи, яка видала такий документ, так і особи, яка його отримала.

Аналіз причин затримки видачі документів про вищу освіту проведений Службою, засвідчив, що ЗВО не змогли ефективно організувати роботу щодо своєчасного оформлення дипломів про вищу освіту внаслідок відсутності (нераціонального використання) необхідних матеріальних, технічних та кадрових ресурсів, у тому числі своєчасного навчання відповідальних осіб (у 2021 році змінено форми документів про освіту і додатків до них (наказ МОН від 25.01.2021 № 102).

Службою в кожній ситуації, яка виникла, з’ясовується причина затримки видачі документа про освіту, наголошується на недопустимості порушення чинних норм і забезпечується погодинний контроль.

2. Заклад не видає свідоцтво, а терміни подачі заяв до ЗВО на вступ спливають. У які строки заклади фахової передвищої освіти, зокрема коледжі, повинні оформлювати і видавати свідоцтво про повну загальну середню освіту?

Здобувачі освіти, які у коледжах одночасно з навчанням за відповідною освітньо-професійною програмою здобувають повну загальну середню освіту, мають отримувати свідоцтво про повну загальну середню освіту після завершення навчання за освітньо-професійною програмою молодшого спеціаліста або фахового молодшого бакалавра.

Здобувачі освіти цієї категорії, які планують перервати навчання за власним бажанням раніше та отримати свідоцтво про повну загальну середню освіту (взяти участь у вступній кампанії на підставі повної загальної середньої освіти), мали подати заздалегідь відповідні заяви. За відсутності таких заяв заклад освіти має право оформлювати додатки до свідоцтва після початку наступного навчального року (лист МОН від 30.04.2021 № 1/9-229).

У ході розгляду звернення з’ясувалося, що кожний другий здобувач освіти не знає вказану норму і заяву своєчасно не написав, що також свідчить про недостатньо прозоре і своєчасне інформування закладами освіти вступників про чинні процедури та увагу здобувачів освіти до них.

Службою в кожній ситуації, яка виникла, з’ясовується причина затримання видачі документа про освіту, наголошується на недопустимості порушення чинних норм і забезпечується погодинний контроль.

3. Чому не виходить створити електронні кабінети? Як створити електронні кабінети і внести інформацію про пільги?

Алгоритм дій вступника:

1) Для подачі е-заяв потрібно заповнити електронну форму в режимі онлайн на сайті ЄДЕБО (ця можливість була відкрита з 1 липня 2021 року). За підсумками цього створюється особистий електронний кабінет вступника. Через нього з 14 липня 2021 року відкрито можливість подання заяв у виші.

2) Вступники, які подають заяви в електронній формі, реєструють особистий електронний кабінет. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

  • адресу електронної пошти, до якої має доступ (вказана адреса буде логіном для входу до кабінету);
  • пароль для входу до кабінету;
  • номер, пін-код і рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (вказується будь-який з дозволених Умовами);
  • серію та номер документа про повну загальну середню освіту;
  • середній бал додатка до вказаного документа (для допомоги створено калькулятор середнього бала на сайті ЄДЕБО).

3) У разі виникнення проблем із реєстрацією електронного кабінету, поданням заяв через електронний кабінет, розбіжностей між даними сертифікатів ЗНО та документів про освіту передбачено можливість звернення до технічної підтримки ЄДЕБО, ДП «Інфоресурс» (cервic підтримки з реєстрації електронних кабінетів і подання електронних заяв): +38 (044) 290-18-13.

4) При реєстрації кабінету з помилками наводяться рекомендації для їх виправлення.

5) Для пільгових категорій сформовано покрокову інструкцію, як звертатись до ЗВО та підтверджувати пільгову категорію.
Увага: категорія пільг відобразиться в кабінеті, коли буде подаватись заява до закладу.

4. Чому відсутні місця державного замовлення у відокремлених структурних підрозділах ЗВО?

Пунктом 2 розділу IV Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом МОН від 15.10.2020 № 1274, передбачено, що у територіально відокремлених структурних підрозділах дійсно не проводиться прийом на навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) для підготовки фахівців:

  • на другому (магістерському) та наступних рівнях вищої освіти;
  • із спеціальностей, з яких у тому самому місті або в радіусі 50 кілометрів від нього функціонує ЗВО державної форми власності, що здійснює підготовку за такою самою спеціальністю.

5. За яких умов вважається дійсним документ про вищу освіту, виданий після 2000 року?

Документ про вищу освіту, виданий після 2000 року, вважається дійсним, якщо його закладом вищої освіти, який видав диплом, внесено до Реєстру документів про освіту Єдиної державної електронної бази (ЄДЕБО) Університетом, який видавав попередній диплом (У Реєстрі містяться дані про документи про освіту, виготовлені з 2000 року, крім інформації про випускників військових закладів вищої освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти).

Якщо документ вступника не внесено в реєстр документів про закінчення закладу, він не може бути прийнятий наступним закладом вищої освіти. Після внесення в Реєстр документ набуває чинності.

Службою зобов’язано відповідні ЗВО перевірити всі дипломи щодо внесення в реєстр.

6. Чи має право заклад освіти вимагати додаткові кошти під час отримання диплома про вищу освіту?

Жодним нормативно-правовим документом не передбачено право закладу освіти вимагати під час отримання диплома сплату додаткових коштів (на штори, столи), крім тих, що передбачені договором на навчання, укладеним із закладом освіти при навчанні за кошти фізичних та юридичних осіб.

7. Чи обов’язкове подання ідентифікаційного коду при вступі до ЗВО?

Умовами прийому не передбачено обов’язковість при вступі подання ідентифікаційного коду. ЗВО має право встановлювати додаткові вимоги, які мають бути обов’язково передбачені правилами прийому.

Шляхом вивчення нормативних документів з’ясовано, що такої норми не передбачено у більшості ЗВО. Окремі заклади передбачають такий документ, однак з обов’язковим врахуванням прав людей, які його не мають через релігійні переконання.

8. Як застосовується регіональний коефіцієнт та Квота 2?

Регіональний коефіцієнт встановлюється за місцем знаходження ЗВО, а не за місцем проживання вступника, як помилково вважають окремі вступники та їхні батьки. Тому якщо вступник проживає, наприклад, у Донецькій області і подав документи до ЗВО, розташованого у Донецькій області, йому встановлюється регіональний коефіцієнт 1,04; якщо він подав документи у ЗВО Івано-Франківської області, йому встановлюється регіональний коефіцієнт 1,02.

Квота 2 – це пільга, яка може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

Якщо вступник проживає в Донецькій або Луганській області, але не на тимчасово окупованих територіях, вони не належать до осіб, які можуть скористатись пільгою 2.

В кожному окремому випадку Службою надається індивідуальне роз’яснення на підставі аналізу документів.

9. Які особливості допуску до участі у конкурсі на спеціальності 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 228 «Педіатрія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я»?

Допуск до конкурсу вступників для спеціальностей 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 228 «Педіатрія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» можливий за умови, якщо мінімальні значення кількості балів із вступних випробувань для вступу на основі повної загальної середньої освіти не можуть бути встановлені менше, ніж 150 балів з другого та третього конкурсних предметів (за винятком вступників з конкурсним балом більше 175,000 балів).
Тому, якщо вказана умова виконана, недопуск до конкурсу є неправомірним; якщо умова не виконана – дії ЗВО правомірні.

10. Чи має право заклад освіти вимагати дотримання дрес-коду на вступних випробуваннях?

Умовами прийому не передбачено обов’язковість при вступі дотримання дрес-коду. При цьому ЗВО має право встановлювати додаткові вимоги, які мають бути обов’язково передбачені правилами прийому або Положенням про приймальну комісію.

Вступник має ознайомитися з особливостями й додатковими вимогами самостійно.

Шляхом вивчення нормативних документів з’ясовано, що такої норми не передбачено у більшості ЗВО.