Інформаційно-аналітична система EvaluEd

Інституційний аудит

EvaluEd

Інформаційно-аналітична система для зовнішнього оцінювання та самооцінювання освітніх і управлінських процесів у закладах загальної середньої освіти та проведення сертифікації педагогічних працівників

Презентація EvaluEd 23 листопада 2022 року об 11:00 год.

Інституційний аудит і самооцінювання закладу освіти

Планується завдяки системі охоплювати самооцінюванням 300 тис., а інституційним аудитом — 30 тис. закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти протягом 10 років.

У системі створено модуль, що допомагатиме закладам освіти проводити самоаналіз освітньої діяльності задля:

 • підвищення якості освітніх послуг
 • створення умов для навчання й праці
 • забезпечення партнерства всіх учасників освітнього процесу.

За результатами самооцінювання керівник закладу освіти отримає узагальнений розгорнутий звіт, що включатиме:

 • оцінювання за чотирма напрямами діяльності та окремими критеріями
 • інформацію, отриману в ході анкетування учасників освітнього процесу, спостережень і вивчення документації.

Сертифікація педагогічних працівників

Під час проведення сертифікації педагогічних працівників система застосовна на другому й третьому етапах, за організацію яких відповідає Державна служба якості
освіти України:

 • самооцінювання власної педагогічної майстерності учасниками сертифікації
 • вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.

Переваги використання інформаційно-аналітичної системи EvaluEd:

 • Прозорість, мінімізація дії суб’єктивних чинників
 • Відстеження динаміки та вчасне реагування на виявлені проблеми
 • Збереження і цифровізація даних
 • Отримання інформації з різних джерел для аналізу стану системи освіти
 • Прийняття виважених управлінських рішень на основі достовірних даних.

Інформаційно-аналітична система EvaluEd розроблена Державною службою якості
освіти України за сприяння Чеської агенції розвитку та Чеської шкільної інспекції. Її
адмініструють працівники Служби, надаючи доступ лише верифікованим
користувачам, щоб унеможливити внесення недостовірних чи дубльованих даних.