• Головна /
 • Пресцентр /
 • Чи може орган місцевого самоврядування здійснювати контроль за діяльністю закладів освіти

Чи може орган місцевого самоврядування здійснювати контроль за діяльністю закладів освіти

Державна служба якості освіти України продовжує серію публікацій, складених на основі Порадника для голів та управлінців освітою територіальних громад «Повноваження органів місцевого самоврядування щодо забезпечення якісної освіти», розробленого спільно з командою українсько-швейцарського проєкту «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» (DECIDE).

Права й обов’язки засновника щодо управління закладом освіти визначаються законами України та установчими документами закладу освіти. Так, місцева рада від імені територіальної громади як засновник контролює в діяльності закладів освіти питання щодо:

 • фінансово-господарської діяльності;
 • дотримання установчих документів;
 • недопущення привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
 • виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти (розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу).

Такі повноваження органів місцевого самоврядування (далі — ОМС) визначені частиною другою статті 25 Закону України «Про освіту».

Крім того, згідно з Порядком ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, відповідні структурні підрозділи ОМС здійснюють контроль за веденням обліку вихованців та учнів закладами освіти.

Передбачено також контроль якості харчування у закладах дошкільної освіти зі сторони засновника.

Варто зауважити, що контроль за діяльністю закладів освіти — вагомий важіль впливу на процеси в цих закладах та має використовуватися для оптимізації їх роботи. Водночас такий контроль не має порушувати автономію закладів освіти щодо академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності.

Законодавчо не визначено періодичність і тривалість контролю діяльності закладів освіти. Тому задля прозорості та неупередженості дій доцільно заздалегідь визначити й формалізувати його процедуру, обсяг, тривалість і періодичність.

Наголошуємо, що контроль за діяльністю закладів освіти засновником не є формою державного нагляду відповідно до законодавства. Його результати можуть бути враховані, наприклад, при формуванні:

 • планів розвитку освіти громади;
 • стратегії розвитку закладу освіти.

Важливо, щоб процедура проведення засновником заходів контролю була прозорою та зрозумілою для керівників і педагогічних працівників закладів освіти, а його результати — публічні й доступні для громадськості.

Довідково:

Українсько-швейцарський проєкт «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» (DECIDE) реалізується в Україні Громадською організацією «ДОККУ» у партнерстві з Цюріхським педагогічним університетом (Швейцарія) за підтримки Швейцарської Конфедерації, представленої Посольством Швейцарії в Україні / Швейцарським бюро співробітництва в Україні.

Між Державною службою якості освіти України та ГО «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» 28 травня 2020 року підписано меморандум про співробітництво з метою сприяння долученню громадян об’єднаних територіальних громад до демократичного врядування, рівноправному користуванню його результатами та отриманню доступу до якісної освіти.

Чи може орган місцевого самоврядування здійснювати контроль за діяльністю закладів освіти
Державна служба якості освіти України продовжує серію публікацій, складених на основі Порадника для голів та управлінців освітою територіальних громад «Повноваження органів місцевого самоврядування щодо забезпечення якісної освіти», розробленого спільно з командою українсько-швейцарського проєкту «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» (DECIDE).

Права й обов’язки засновника щодо управління закладом освіти визначаються законами України та установчими документами закладу освіти. Так, місцева рада від імені територіальної громади як засновник контролює в діяльності закладів освіти питання щодо:

 • фінансово-господарської діяльності;
 • дотримання установчих документів;
 • недопущення привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
 • виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти (розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу).

Такі повноваження органів місцевого самоврядування (далі — ОМС) визначені частиною другою статті 25 Закону України «Про освіту».

Крім того, згідно з Порядком ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, відповідні структурні підрозділи ОМС здійснюють контроль за веденням обліку вихованців та учнів закладами освіти.

Передбачено також контроль якості харчування у закладах дошкільної освіти зі сторони засновника.

Варто зауважити, що контроль за діяльністю закладів освіти — вагомий важіль впливу на процеси в цих закладах та має використовуватися для оптимізації їх роботи. Водночас такий контроль не має порушувати автономію закладів освіти щодо академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності.

Законодавчо не визначено періодичність і тривалість контролю діяльності закладів освіти. Тому задля прозорості та неупередженості дій доцільно заздалегідь визначити й формалізувати його процедуру, обсяг, тривалість і періодичність.

Наголошуємо, що контроль за діяльністю закладів освіти засновником не є формою державного нагляду відповідно до законодавства. Його результати можуть бути враховані, наприклад, при формуванні:

 • планів розвитку освіти громади;
 • стратегії розвитку закладу освіти.

Важливо, щоб процедура проведення засновником заходів контролю була прозорою та зрозумілою для керівників і педагогічних працівників закладів освіти, а його результати — публічні й доступні для громадськості.

Довідково:

Українсько-швейцарський проєкт «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» (DECIDE) реалізується в Україні Громадською організацією «ДОККУ» у партнерстві з Цюріхським педагогічним університетом (Швейцарія) за підтримки Швейцарської Конфедерації, представленої Посольством Швейцарії в Україні / Швейцарським бюро співробітництва в Україні.

Між Державною службою якості освіти України та ГО «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» 28 травня 2020 року підписано меморандум про співробітництво з метою сприяння долученню громадян об’єднаних територіальних громад до демократичного врядування, рівноправному користуванню його результатами та отриманню доступу до якісної освіти.