Акредитація громадських фахових об’єднань

Акредитація (лат. accredo, «довіряти») – процедура, у ході якої Державна служба якості освіти України визначає спроможність юридичної особи здійснювати незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти під час громадської акредитації цього закладу.

Зокрема, визначається спроможність юридичної особи оцінити в закладі освіти:
• ефективність внутрішньої системи забезпечення якості освіти
• забезпечення досягнення учнями результатів навчання, передбачених державними стандартами освіти та освітніми програмами закладу

Чим процедура цікава для громадських фахових об’єднань, інших юридичних осіб:

 • стати визнаним державою експертом в оцінюванні якості освіти та освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти 
 • розробити альтернативні підходи до оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти 
 • стати лідером освітянської спільноти та надавати професійну підтримку командам закладів освіти в їхньому розвитку та  прагненні підвищувати якість освіти 
 • представляти інтереси освітян на різних рівнях державної влади

Акредитація юридичних осіб здійснюється в ТРИ етапи:

1. Подача документів у паперовій або електронній формі до Державної служби якості освіти України .

Перелік документів, що подаються юридичною особою (заявником):

 • заява про акредитацію (зразок заяви  заява про акредитацію 28.10.docx)
 • код(и) доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, що надає доступ до копії(й) установчого(их) документа(ів) в електронній формі в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
 • методика проведення громадської акредитації закладів освіти, розроблена заявником або залученими експертами та затверджена керівником заявника
 • перелік експертів, яких заявник залучає до проведення громадської акредитації закладів освіти
 • копії документів, що підтверджують згоду експертів на залучення до проведення громадської акредитації, засвідчені в установленому порядку (копії меморандуму про співпрацю, договору (угоди) між експертом та юридичною особою тощо)
 • зразок сертифіката про громадську акредитацію закладу загальної середньої освіти, який видаватиметься заявником за успішними результатами громадської акредитації закладу освіти

2. Розгляд документів Службою.

Якщо заяву та документи, що додаються до неї, подано заявником не в повному обсязі та/або незасвідчені в установленому порядку, Служба повідомляє про це заявника. На усунення недоліків заявнику відводиться 5 робочих днів.

3. Результати розгляду документів Службою:

 • прийняття рішення Головою Служби про акредитацію юридичної особи або відмову в її акредитації
 • інформування заявника про прийняте рішення
 • внесення інформації до реєстру акредитованих громадських фахових об’єднань, інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти

Причина відмови:

Юридична особа, акредитована вперше, вважається акредитованою на 2 роки.

У разі повторної та наступних акредитацій – на 5 років.

Дії заявника у разі отримання відмови:

Обов’язки акредитованих юридичних осіб:

Акредитовані юридичні особи в обов’язковому порядку мають подавати звітність:

 • інформацію про проведення та результати громадської акредитації кожного закладу освіти за формою згідно з додатком 2 протягом 10 робочих днів з дня видачи сертифікату про громадську акредитацію закладу освіти  додаток 2 (28.10).docx
 • узагальнену інформацію про проведення та результати громадської акредитації закладів освіти за кожен календарний рік за формою згідно додатку 3 не пізніше 20 січня наступного календарного року  додаток 3 (28.10).docx

Державна служба якості освіти України позбавляє юридичну особу акредитації, якщо:

 • юридична особа подала заяву щодо позбавлення її акредитації за формою згідно з додатком 4 до Порядку
 • в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань є відомості про державну реєстрацію припинення юридичної особи (перебування в стадії припинення)
 • виявлено (після затвердження рішення про акредитацію) недостовірну інформацію в документах, поданих юридичною особою для акредитації
 • юридична особа не проводить громадську акредитацію закладів освіти протягом останніх двох або більше років підряд
 • юридична особа не подала до Служби інформацію про проведення та результати громадської акредитації закладу освіти у строки, визначені пунктом 11 Порядку, три та більше рази протягом строку, на який її акредитовано
 • юридична особа не подала до Служби  узагальнену інформацію про проведення та результати громадської акредитації закладів освіти за відповідний календарний рік у строки, визначені  пунктом 11 Порядку
 • під час інституційного аудиту в позаплановому порядку або позапланової перевірки закладу освіти, який має сертифікат про громадську акредитацію, Служба або її територіальний орган виявив порушення, які були під час проведення громадської акредитації й за наявності яких результати громадської акредитації було визнано успішними
Перейти до вмісту