• slide_diialnist
  • slide_diialnist2
  • slide_diialnist3

 

Наказ МОН України від 20.05.2013 р. № 560 "Про затвердження уніфікованих форм актів"

  1. Акт перевірки додержання суб'єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту.
  2. Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері дошкільної освіти, вимог законодавства про дошкільну освіту.
  3. Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері загальної середньої освіти, вимог законодавства про загальну середню освіту.
  4. Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері позашкільної освіти, вимог законодавства про позашкільну освіту.
  5. Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері професійно-технічної освіти, вимог законодавства про професійно-технічну освіту.

Вища освіта


Наказ Міністерства освіти і науки України від 22 лютого 2019 року № 239 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти» зареєстровано у Міністерстві юстиції України 20 березня 2019 року за № 278/33249.

Форма № 1 до переліку питань для проведення заходів державного нагляду (контролю)

№ з/п

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін’юсті

найменування

Дата і номер

1

2

3

4

Закони України

1.

Про освіту

від 05 вересня 2017 року № 2145-VІІІ

 

2.

Про вищу освіту

від 01 липня 2014 року № 1556-VІІ

 

3.

Про ліцензування видів господарської діяльності

від 02 березня 2015 року № 222-VIII

 

4.

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства

від 22 вересня 2011 року № 3773-VI

 

5.

Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні

від 21 березня 1991 року № 875-XII

 

Постанови Кабінету Міністрів України

6.

Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)

від 23 березня 2016 року № 261

 

7.

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності

від 27 серпня 2010 року № 796

 

8.

Питання стипендіального забезпечення

від 12 липня 2004 року № 882

 

9.

Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів

від 28 грудня 2016 року № 1045

 

10.

Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти

від 23 листопада 2016 року № 975

 

11.

Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням

від 30 травня 2018 року № 417

 

12.

Про затвердження Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні

від 24 жовтня 2018 року № 865

 

13.

Про затвердження Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців

від 26 серпня 2015 року № 658

 

14.

Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

від 12 серпня 2015 року № 579

 

Накази центральних органів виконавчої влади України

Накази Міністерства освіти і науки України

15.

Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства

від 01 листопада 2013 року № 1541

25 листопада 2013 року за № 2005/24537

16.

Про затвердження Положення про дистанційне навчання

від 25 квітня 2013 року № 466

30 квітня 2013 року за № 703/23235

17.

Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів

від 07 серпня 2002 року № 450

21 серпня 2002 року за № 698/6986

18.

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників

від 06 жовтня 2010 року № 930

14 грудня 2010 року за № 1255/18550

19.

Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти

від 15 липня 1996 року № 245 07 серпня 1996 року за № 427/1452

20.

Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки

від 12 травня 2015 року  № 525

18 травня 2015 року за № 551/26996

21.

Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам

від 14 січня 2016  року № 13 03 лютого 2016 року за № 183/28313

22.

Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту

від 05 травня 2015 року № 504 27 травня 2015 року за № 614/27059

23.

Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу

від 15 жовтня 2015 року № 1085 04 листопада 2015 року за № 1353/27798

Накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України

24.

Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності

від 28 березня 2011 року № 284/423/173

27 квітня 2011 року за № 520/19258
Накази Міністерства юстиції України

25.

Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях

від 18 червня 2015  року № 1000/5 22 червня 2015 року за № 736/27181

 

 
   

 

Гаряча лінія Державної служби якості освіти України: (044) 236-33-29
Деякі розділи сайту працюють у тестовому режимі.

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено іншеUkraineNOW logo