Дошкільна освіта

Нормативно правові акти:

№ з/п Назва НПА Затверджено
вид НПА та назва органу дата та номер НПА
1 Закони  України
1.1

Про освіту 

Закон України

від 05 вересня 2017 року

№ 2145 - VIIІ

1.1

Про дошкільну освіту 

Закон України від 11 липня 2001 року №2628-III
1.2

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 

Закон України

від 05 квітня 2007 року

№ 877-V

1.3. Про ліцензування видів господарської діяльності   Закон України

від 02 березня 2015 року

№ 222-VIII

2 Постанови Кабінету Міністрів України
2.1

Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад 

Постанова Кабінету Міністрів України

від 12 березня

2003 року № 305

2.2

Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників 

Постанова

Кабінету Міністрів України

від 14 червня 2000 року№ 963
2.3

Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах

Постанова

Кабінету Міністрів України

від 22 листопада

2004 року

№1591

2.4

Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі 

Постанова

Кабінету Міністрів України

від 14 червня 2002 року 

№ 826

2.5

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності 

Постанова Кабінету Міністрів України

від 27 серпня

2010 року 

№ 796

2.6

Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування 

Постанова Кабінету Міністрів України

від 04 серпня

2000 року

№ 1222

2.7

Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів 

Постанова Кабінету Міністрів України

від 05 жовтня 2009 року

№ 1122

2.8

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти

 

Постанова

Кабінету Міністрів України

від 30 грудня

2015 р. № 1187

3 Накази центральних органів виконавчої влади України
3.2

Про затвердження Типового положення  про атестацію педагогічних працівників 

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 06 жовтня

2010 року

№ 930,  зареєстровано  в Міністерстві юстиції України 14 грудня

 2010 року  за 

 № 1255/18550

3.3

Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах 

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 20 лютого

2002 року № 128,  зареєстровано  в Міністерстві юстиції України

06 березня

2002 року  за     № 229/6517

3.4

Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 04 листопада 2010 року

№ 1055, зареєстровано  в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2010 року за         № 1157/18452

3.5

Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

 

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 07 листопада 2000 року

№ 522, зареєстровано  в Міністерстві юстиції України 26 грудня

 2000 року  за

№ 946/5167

3.6

Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами 

Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів

України

від 23 липня 

2010 року

№ 736/902/758, зареєстровано  в Міністерстві юстиції України

30 листопада  2010 року  за № 1196/18491

3.7

Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах

 

Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України

від 17 квітня 2006 року

№ 298/227,  зареєстровано  в Міністерстві юстиції України

05 травня 2006 року за № 523/12397

3.8

Про Систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів 

Наказ Міністерства освіти і науки  України  
3.9

Положення про медичний кабінет дошкільного  навчального закладу

Наказ Міністерства охорони                                     здоров'я України,                                    Міністерства освіти                                       і науки України

 від 30 серпня 2005 № 432/496, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 вересня

2005 року за №1090/11370

3.10

Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів

 

Наказ Міністерства охорони
здоров’я України

від 24 березня. 2016  № 234, зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 квітня

2016 року
за № 563/28693

Загальна середня освіта

№ з/п Назва НПА Затверджено
вид НПА та назва органу дата та номер НПА
1 Закони України
1.1

Про освіту

Закон України

від 23 травня

1991 року

№ 1060 - XII

1.2

Про загальну середню освіту 

Закон України

від 13 травня

1999 року

№ 651 - ХІV

1.3

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 

Закон України

від 05 квітня

2007 року

№ 877 - V

1.4. Про ліцензування видів господарської діяльності Закон України

від 02 березня 2015 року

№ 222-VIII

2 Постанови Кабінету Міністрів України
2.1

Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад 

Постанова

Кабінету Міністрів України

від 27 серпня

2010 р. № 778

2.2

Про затвердження Положення  про військовий ліцей

Постанова

Кабінету Міністрів України

від 17 липня

2003 р. № 1087

2.3

Про Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою

Постанова

Кабінету Міністрів України

від 28 квітня

1999 р. № 717

2.4

Про організацію діяльності спеціальних навчальних закладів для дітей і підлітків,

які потребують особливих умов виховання 

Постанова

Кабінету Міністрів України

від 13 жовтня 1993 р. № 859
2.5

Про затвердження Положення про навчально-виховний    комплекс «дошкільний навчальний заклад -

загальноосвітній навчальний заклад",

«загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад» 

Постанова

Кабінету Міністрів України

від 12 березня 2003 р. № 306

2.6

Про затвердження Положення про спеціалізований               навчальний заклад спортивного профілю

Постанова

Кабінету Міністрів України

від 5 листопада 1999 р. № 2061
2.7

Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання  загальноосвітніх навчальних закладах 

Постанова

Кабінету Міністрів України

від 15 серпня 2011 р. № 872
2.8

Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників 

Постанова

Кабінету Міністрів України

від 14 червня

2000 р. № 963

2.9

Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку 

Постанова

Кабінету Міністрів України

від 12 квітня

2000 р. № 646

2.10

Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та
фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту,

культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб  їх фінансування 

Постанова

Кабінету Міністрів України

від 04 серпня

2000 р. № 1222

2.11

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти 

Постанова

Кабінету Міністрів України

від 8 грудня

2009 р. № 1318

2.12

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти 

Постанова

Кабінету Міністрів України

від 30 грудня

2015 р. № 1187

2.13

Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу

 

Постанова

Кабінету Міністрів України

від 05 жовтня

2009 р. № 1121

2.14

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами,

іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форм власності 

Постанова

Кабінету Міністрів України

від 27 серпня

2010 р. № 796

2.15

Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах  для дітей,

які потребують корекції   фізичного та (або) розумового розвитку

 

Постанова

Кабінету Міністрів України

від 23 квітня

2003 р. № 585

2.16

Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій,

працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок 

Постанова

Кабінету Міністрів України

від 23 травня 2001 р. № 559
2.17

Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах

Постанова

Кабінету Міністрів України

від 22листопада 2004 р. № 1591
2.18

Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та

матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених  батьківського піклування 

 

Постанова

Кабінету Міністрів України

від 5 квітня

1994 р. № 226

3 Накази центральних органів виконавчої влади України
3.1

Про затвердження Положення про вечірню (змінну) школу

 

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 04.07.2005

№ 397,зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 липня 2005 року

за № 758/11038

3.2

Про затвердження Положення  про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат)

для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 

 

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 15.09.2008

№ 852,

зареєстровано в Міністерстві                                       юстиції  України

22 грудня 2008 року 

за № 1219/15910

3.3

Про затвердження  Положення про загальноосвітню  школу-інтернат та

загальноосвітню санаторну школу-інтернат

 

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 12.06. 2003

№ 363,

зареєстровано в Міністерстві   юстиції України

27 червня 2003 року

за № 525/7846

3.4

Про затвердження Положення про дитячі будинки і загальноосвітні

школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерство соціальної політики України

від 10.09.2012 

№ 995/557,

зареєстровано в Міністерстві юстиції України

20 вересня 2012 року

за № 1629/21941

3.5

Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з

особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах

 

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 09.12. 2010

№ 1224,

зареєстровано в Міністерстві  юстиції України

29 грудня 2010 року

за № 1412/18707

3.6

Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр 

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 16.08. 2012

№ 920, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2012 року

за № 1502/21814

3.7

Про затвердження Інструкції про організацію  та діяльність гімназії,

Інструкції про  організацію та діяльність ліцею 

 

Наказ Міністерства освіти України

від 20.07.1995

№ 217, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 січня 1996 року

за № 7/1032

3.8

Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів

 

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 20.7.2004 № 601, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

09 вересня 2004 року

за № 1121/9720

3.9

Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних

предметів загально-освітніх  навчальних закладів 

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 14.12.2012

№ 1423,

зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

3 січня 2013 р.

за № 44/22576

3.10

Про затвердження Положення про кабінет інформатики  та інформаційно-комунікаційних

технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів

 

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 20.05.2004 

№ 407, зареєстровано в Міністерстві       юстиції України              14 червня 2004 року

за №730/9329

3.11

 Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів

(ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів),

груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх

типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів

у загальноосвітніх навчальних закладах 

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 20.02.2002

№ 128,

зареєстровано в Міністерстві юстиції України          

06 березня

2002 року

за № 229/6517

3.12

Про затвердження  Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні»

та срібну медаль «За досягнення у навчанні»

 

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 17.03 2015 

№ 306, зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 березня 2015 року

за № 354/26799

3.13

Про затвердження Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні»

та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»

 

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 07.02. 2012

№ 115, зареєстровано в Міністерстві юстиції України

12 лютого 2012 року

за № 271/20584

3.14

Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців)

до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих  шкіл (шкіл-інтернатів) 

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 19.06.2003

№ 389,
зареєстровано в Міністерстві юстиції України

04 липня 2003 року  за № 547/7868

3.15

Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього

навчального закладу до наступного класу

Наказ Міністерства освіти і науки України

від  14.07.2015

№ 762, зареєстровано в Міністерстві юстиції України

30 липня 2015 року

за № 924/27369

3.16

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників 

Наказ Міністерства освіти і науки  України

від 06.10.2010

№ 930, зареєстровано в Міністерстві юстиції України

14 грудня 2010 року

за №1255/18550

3.17

Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців)

у системі загальної середньої освіти

 

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 13.04. 2011

№ 329,

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11травня 2011 року

за № 566/19304

3.18

Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців)

у системі загальної середньої освіти

 

Наказ Міністерства освіти і науки України

від  30.12.2014 

№ 1547,

зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 лютого 2015 року

за № 157/26602

3.19

Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів 

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 06.12.2010

№ 1205,

зареєстровано в Міністерстві

юстиції України  

22 грудня 2010 року

за № 1308/18603

3.20

Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах

 

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 19.05.2008

№ 431, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

03 червня 2008 року

за  № 498/15189

3.21

Про затвердження Положення про дистанційне навчання

 

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 25.04.2013 

№ 466,

зареєстровано в Міністерстві

юстиції України  30 квітня 2013 року

за № 703/23235

3.22

Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 07.11.2000

№ 522, зареєстровано в Міністерстві юстиції України

26 грудня 2000 року

за № 946/5167

3.23

Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

 

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 12.01.2016

№ 8, зареєстровано в Міністерстві юстиції України

03 лютого 2016 року

за № 184/28314

3.24 Типові правила  внутрішнього розпорядку для працівників державних 
навчально-виховних закладів України

 

Наказ Міністерства освіти України

від 20.12.1993

№ 455,

зареєстровано в Міністерстві                           юстиції України 

02 червня

1994 року

за № 121/330

3.25 Положення  про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного
процесу в установах і  навчальних закладах
Наказ Міністерства освіти України

від 01.08.2001

№ 563,

зареєстровано в Міністерстві юстиції України

20 листопада 2001 року

за  № 969/6160

3.26 Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням
учнів  у загальноосвітніх навчальних закладах
Наказ Міністерства охорони здоров'я  України  та Міністерства освіти і науки України

від 20.07.2009 

№ 518/674, зареєстровано в Міністерстві                                       юстиції України                                       17 серпня

2009 року

за № 772/16788

3.27 Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах Наказ Міністерства охорони здоров'я  України  та Міністерства освіти і науки України

від 01.06 2005 

№ 242/329, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року

за № 661/10941

3.28 Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для
1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 08.04. 2015

№  412, зареєстровано в Міністерстві юстиції

27 квітня 2015 року

за № 472/26917

3.29

Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання  і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв  Міністерства освіти і науки України

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 17.06.2008 

№ 537,

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 липня 2008 року за № 628/15319

3.30

Про затвердження Тимчасового порядку проведення  державної санітарно-гігієнічної експертизи 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 09.10.2000 № 247,

зареєстровано в Міністерстві  юстиції України

10 січня 2001 року за № 4/5195

3.31

Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

 

Наказ Міністерства освітиі науки України

від 31.08.2001 

№ 616,

зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 жовтня

2013 року

за №  809/24341

3.32

Про затвердження Правил безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти

 

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 13.08.2007

 № 730, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2007 року

за № 990/14257

3.33

Про затвердження норм матеріального   та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  а також вихованців шкіл-інтернатів

 

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 17.11.2003  №763,

зареєстровано в Міністерстві  юстиції України

12 січня 2004 року

за № 27/8626

 

Професійно-технічна освіта

 

№ з/п Назва НПА Затверджено
вид НПА та назва органу дата та номер НПА
1 Закони  України
1.1

Про освіту

Закон України

від 23 травня 1991 року

№ 1060-XII

1.2

Про професійно-технічну освіту

Закон України

від 10 лютого 1998 року

№ 103/98-ВР

1.3

Про загальну середню освіту

Закон України

від 13 травня 1999 року

№ 651-ХІV

1.4 Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності Закон України

від 05 квітня 2007 року

№ 877-V

1.5

Про запобігання корупції 

Закон України

від 14 жовтня 2014 року

ЗУ № 1700-VII

1.6

Про ліцензування видів господарської діяльності

Закон України

від 02 березня 2015 року 

ЗУ №  222-VIII)

2 Постанови Кабінету Міністрів України
2.1

Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів 

Постанова Кабінету Міністрів України

від 12 лютого1996 р.

№ 200

2.2

Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад 

Постанова Кабінету Міністрів України

від 05 серпня 1998 р.

№ 1240

2.3

Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики 

Постанова Кабінету Міністрів України

від 07 червня 1999 р.

№ 992

2.4

Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної  освіти 

Постанова Кабінету Міністрів України

від 17 серпня 2002  р.

№ 1135

2.5

Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням 

Постанова Кабінету Міністрів України

від 27 серпня 2010 р.

№ 784

2.6

Про затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів 

Постанова Кабінету Міністрів України від 03 травня 2012 р. № 353
 

Про затвердження Положення про Державну інспекцію навчальних закладів України 

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 538 
 

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти 

Постанова Кабінету Міністрів України

від 30 грудня 2015 р.

№ 1187

3 Накази центральних органів виконавчої влади України
3.1

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти 

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 15.04.1993 № 102,

зареєстровано в Міністерстві юстиції України

27 травня 1993 року

за № 56

3.2

Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту 

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти України

від 31.12.1998 № 201/469,
зареєстровано в Міністерстві юстиції України  

01 березня 1999 року

за № 124/3417

3.3

Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах 

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 30.05.2006 № 419, зареєстровано в Міністерстві юстиції України  

15 червня 2006 року

за  № 711/12585

3.4

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників 

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 06.10. 2010 № 930, зареєстровано в Міністерстві юстиції України

14 грудня 2010 року 

за № 1255/18550

3.5 Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів

 

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 06.12.2010 №1204, зареєстровано в Міністерстві юстиції України

25 січня 2011 року

за  № 114/18852

3.6

Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України 

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 14.05.2013 № 499,
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

29 травня 2013 року

за № 823/23355

3.7

Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014  № 1547 зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 лютого 2015 р.
за № 157/26602
3.8

Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу 

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 14.07.2015 №762

зареєстровано в Міністерстві юстиції України  

30 липня 2015 року за №924/27369

Вища освіта

 

№ з/п Назва НПА Затверджено
вид НПА та назва органу дата та номер НПА
1 Закони  України
1.1

Про освіту

 

Закон України

від 23 травня

1991 року

№ 1060- XII

1.2

Про вищу освіту 

Закон України

від 17 січня 2002 року

№ 2984-III

1.3 Про загальну середню освіту Закон України від 13 травня 1999 року №651-ХІV
1.4 Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Закон України

від 15 березня 2003 року

№ 755-IV

1.5 Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 

Закон України

від 05 квітня

2007 року

№ 877-V

2

Постанови Кабінету Міністрів України

2.1

Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів

Постанова Кабінету Міністрів України

від 05 квітня 1994 року

№ 228

2.2

 Про ліцензування   діяльності з надання освітніх послуг

 

Постанова Кабінету Міністрів України  від 08 серпня 2007 року № 1019
2.3 Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів Постанова Кабінету Міністрів України від 01 березня 1999 року № 309
2.4

Питання стипендіального забезпечення

Постанова Кабінету Міністрів України

від 12 липня 2004 року

№ 882

2.5

Про затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти,

що належать до державної і комунальної форми власності 

Постанова Кабінету Міністрів України

від 27 серпня 2010 року

№ 796

2.6

Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням 

Постанова Кабінету Міністрів України

від 22 серпня 1996 року

 № 992

2.7 Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості Постанова Кабінету Міністрів України

від 29 червня 1999 року

№ 1159

2.8 Про затвердження Положення про
освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)  
Постанова Кабінету Міністрів України

від 20 січня 1998 року

№ 65

3

Накази центральних органів виконавчої влади України

3.1  Про затвердження Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і
четвертого рівнів акредитації  
Наказ Міністерства освіти і науки України      від 24 грудня 2002 року

№ 744, зареєстровано в Міністерстві юстиції України

15 липня

2003 року

 за № 600/7921

3.2

Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг,

Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду

з питань ліцензування та атестації навчальних закладів 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003 року № 847, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року  за № 71/8670
3.3

Про затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення   кваліфікації або про надання додаткових

освітніх послуг навчальними закладами  

Наказ Міністерства освіти і науки України     

від 11 березня 2002 року

№ 183, зареєстровано в Міністерстві юстиції України

03 квітня

2002 року за

№ 329/6617

3.4 Про затвердження Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські
інститути післядипломної педагогічної освіти   
Наказ Міністерства освіти і науки України

від 17 листопада

2000 року 

№ 538,  зареєстровано в Міністерстві юстиції України

31 липня

2001 року за № 651/5842

3.5 Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах

 

Наказ Міністерства освіти  і науки України

від 02 червня 1993 року

№ 161, зареєстровано в Міністерстві юстиції України

23 листопада 1993 року за № 173

3.6 Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу 
Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу 
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 13 червня 2012 року

№ 689, зареєстровано в Міністерстві юстиції України

04 липня

2012 року за

№ 1108/21420

3.7 Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної,
наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
Наказ Міністерства освіти і науки України

від 07 серпня 2002 року

№ 450, зареєстровано в Міністерстві юстиції України

21 серпня

2002 року за № 698/6986

3.8

Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України

 

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 08 квітня 1993 року

№ 93, зареєстровано в Міністерстві юстиції України

30 квітня

1993 року

за № 35

3.9 Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників   Наказ Міністерства освіти і науки України

від 06 жовтня 2010 року 

№ 930, зареєстровано в Міністерстві юстиції України

14 грудня

2010 року

за

№ 1255/18550

3.10

 Про затвердження Положення про порядок переведення,  відрахування та поновлення студентів  вищих закладів освіти 

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 15 липня 1996 року № 245, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 серпня 1996 року за

№ 427/1452

3.11

Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти 

 

Наказ Міністерства освіти України,  Міністерства охорони здоров’я України   від 06 червня 1996 року № 191/153, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 червня 1996 року за № 325/1350
3.12

Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України

 

Наказ Міністерства освіти України від 03 травня 1999 року № 127, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 грудня 1999 року за № 922/4215    
3.13

Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації

 

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 року № 384, зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 травня 2012 року
за № 711/21024

Позашкільна освіта

№ з/п

Назва НПА

Затверджено

вид НПА та назва органу

дата та номер НПА

1

Закони  України

1.1

Про позашкільну освіту

 

Закон України

від 22 червня 2000 року № 1841-ІІІ

1.2

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 

Закон України

від 05 квітня 2007 року № 877-V

 

Про засади державної мовної політики 

Закон України

від 03 липня 2012 року № 5029-VI

2

Постанови Кабінету Міністрів України

2.1

Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників 

Постанова

Кабінету Міністрів України

від 14 червня 2000 р. 

№ 963

2.2

Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування 

Постанова Кабінету Міністрів України

від 04 серпня 2000 р.

№ 1222

2.3

Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад 

Постанова Кабінету Міністрів України

від 06 травня 2001 р.

№  433

2.4

Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу 

Постанова Кабінету Міністрів України

від 5 листопада 2008 р. № 993

2.5

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності

Постанова Кабінету Міністрів України

від 27 серпня 2010 р.

№ 796

2.6

Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння

Постанова Кабінету Міністрів України

від 23 грудня 2015 р.

№ 1109

3

Накази центральних органів виконавчої влади України

3.1

Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України 

Наказ Міністерства освіти  України

від 20.12.1993 № 455 зареєстровано в Міністерстві юстиції України

2 червня 1994 року

за № 121/330

3.2

Положення  про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і  навчальних закладах

Наказ Міністерства освіти України

від 01.08.2001 № 563,

зареєстровано в Міністерстві юстиції України

20 листопада 2001 року

за  № 969/6160

3.3

Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту 

Наказ

Міністерства освіти і науки України

від 12.08.2001 № 510, зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

6 вересня 2001 року

за № 788/5979

3.4

Положення про центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станцію юних натуралістів 

Наказ

Міністерства освіти і науки  України

від 10.05.2002 № 292,

зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

29 травня 2002 року            

за № 463/6751

3.5

Положення про куточок живої природи у загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах

 

Наказ

Міністерства освіти і науки  України

від 09.08.2002 № 456,                  зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

29 серпня 2002 року 

за № 715/7003

3.6

Положення про центр, будинок, клуб, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станцію юних туристів 

Наказ

Міністерства освіти і науки  України

від 09.12.2002  № 730, зареєстровано в Міністерстві юстиції України

8 січня 2003 року

за  № 10/7331

3.7

Положення про центр, будинок, клуб науково-технічної творчості учнівської молоді, станцію юних техніків 

Наказ

Міністерства освіти і науки  України

від 16.04.2003  № 238, зареєстровано в Міністерстві юстиції України

8 травня 2003 року

за № 356/7677

3.8

Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах 

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 11.08.2004 № 651 зареєстровано в Міністерстві юстиції України

20 серпня 2004 року

за № 1036/9635

3.9

Положення про малу академію наук учнівської молоді 

Наказ

Міністерства освіти і науки  України

від 09.02.2006  № 90, зареєстровано в Міністерстві юстиції України  

24 лютого 2006 року за № 172/12046

3.10

Положення про центр, палац, будинок, клуб художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання

Наказ

Міністерства освіти і науки  України

від 05.11.2009 № 1010,

зареєстровано в Міністерстві юстиції України

1 грудня 2009 року

за №1152/17168

3.11

Положення про дитячо-юнацький клуб юних моряків, річковиків, авіаторів, космонавтів, парашутистів, десантників, прикордонників, радистів 

Наказ

Міністерства освіти і науки  України

від 06.11.2009 № 1022, зареєстровано в Міністерстві юстиції України

1 грудня 2009 року

за № 1153/17169

3.12

Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами 

Наказ Міністерства освіти  України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України

від 23.07.2010             №736/902/758, зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 листопада 2010 року

за № 1196/18491

3.13

Про затвердження Типового положення  про атестацію педагогічних працівників 

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 06.10.2010 № 930, 

зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

14 грудня  2004 року 

за № 1255/18550

3.14

Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів 

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 31.10.2012

№ 1230, зареєстровано в Міністерстві юстиції України

19 листопада 2012 року

за № 1935/22247

3.15

Про затвердження форм звітності з питань діяльності позашкільних навчальних закладів та інструкцій щодо їх заповнення

 

Наказ Міністерства освіти  і науки, молоді та спорту України

від 03.01.2013  № 1,

зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

22 січня 2013 року

за  № 154/22686

3.16

Про затвердження положень про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 10.11.2014

№ 1195, зареєстровано в Міністерстві юстиції України

10 листопада 2014 року

за № 1415/26192

3.17

Порядок державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів 

Наказ

Міністерства освіти і науки  України

від 30.01.2015  № 67, зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

14 лютого 2015 року

за № 173/26618

 

 
   

 

Гаряча лінія Державної служби якості освіти України: (044) 236-33-29
Деякі розділи сайту працюють у тестовому режимі.

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено іншеUkraineNOW logo